Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij officierswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101212   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101212

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tegen de zuidwal: rij voormalige officierswoningen, van twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak, opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, doch vermoedelijk met oudere kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij officierswoningen

Kazerneplein 6-9 (Antwerpen)
Tegen de zuidwal: rij voormalige officierswoningen, van twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak, opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, doch vermoedelijk met oudere kern.