Stadswoning

Beschermd monument van 01-07-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Wellingstraat
Locatie Wellingstraat 113 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1147.1
  • 4.01/44021/376.1
  • OO001460

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning

Wellingstraat 113, Gent (Oost-Vlaanderen)

Pittoresk huisje van vijf traveeën, één bouwlaag en zadeldak (pannen), vermoedelijk daterend van begin 18de eeuw (?).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De laatmiddeleeuwse stadswoning te Gent, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd:
”Voorbeeld van een laatmiddeleeuws woonhuis van een vrij uitzonderlijk type, namelijk een breedhuis met opkamer boven een gewelfde kelder en een halleruimte, in kern daterend uit de 15de eeuw. Ook de latere aanpassingen, waaronder laatgotische drielobnissen of “maziergaten” in de 16de-eeuwse oostelijke muur van de opkamer, die overigens in de 18de eeuw verfraaid werd met een stucplafond en een Lodewijk XVI-schouw, hebben hun historische waarde.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000795, Wellingstraat 103, advies KCML (1987).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.