Beschermd monument

Hoekhuis: gevels en daken

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden
ID: 10123   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10123

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

De gevels en bedaking van het hoekhuis zijn beschermd als monument.


Waarden

Het huis (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoekhuis

Louise Mariekaai 1 (Oudenaarde)
Zogenaamd Café Casino. Hoekhuis uit 18de eeuw; twee bouwlagen met respectievelijk vier traveeën in de Bergstraat, afgekante hoektravee en vier traveeën op de Louise Mariekaai, en pannendaken.