Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Soeten Naem Jesus en de Rosenhoedt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101232

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Ensemble van drie traditionele diephuizen met trapgevels, daterend uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Het nummer 32 draagt van oudsher de naam "Soeten Naem Jesus", het nummer 36 de naam "de Rosenhoedt".Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Soeten Naem Jesus en de Rosenhoedt

Keizerstraat 32-36 (Antwerpen)
Ensemble van drie traditionele diephuizen met trapgevels, daterend uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Het nummer 32 draagt van oudsher de naam "Soeten Naem Jesus", het nummer 36 de naam "de Rosenhoedt".