Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Seven Sterre en den Rozenhoed

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101233   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101233

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Breedhuis in 1655 samengesteld uit twee traditionele kernen opklimmend tot tweede helft van de 16de eeuw of de 17de eeuw. In laatclassicistische stijl aangepast met een extra verdieping en lijstgevel omstreeks 1800.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Seven Sterre en den Rozenhoed

Keizerstraat 38 (Antwerpen)
Breedhuis in 1655 samengesteld uit twee traditionele kernen opklimmend tot tweede helft van de 16de eeuw of de 17de eeuw. In laatclassicistische stijl aangepast met een extra verdieping en lijstgevel omstreeks 1800.