Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Fonteyne of Hotel Agie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101237   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101237

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Samenstel van oorspronkelijk drie huisjes, die in het eerste kwart van de 16de eeuw werden verbouwd werden tot een patriciërswoning. Begin 19de eeuw kwam dit hotel in het bezit van G. Agie die het verder uitbreidde in de Ambtmanstraat.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Fonteyne of Hotel Agie

Keizerstraat 5-7 (Antwerpen)
Samenstel van oorspronkelijk drie huisjes, die in het eerste kwart van de 16de eeuw werden verbouwd werden tot een patriciërswoning. Begin 19de eeuw kwam dit hotel in het bezit van G. Agie die het verder uitbreidde in de Ambtmanstraat.