Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Aannemerswoning Vanderstraeten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101244   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101244

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Entreprises Générales de Travaux Publics Vanderstraeten Frères, naar een ontwerp uit 1898. Van het gebouw dat zich voordien op dit perceel bevond, bleef de 18de-eeuwse koetspoort behouden, geïntegreerd in de nieuwbouwwoning.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Aannemerswoning Vanderstraeten

Keizerstraat 62, 62A (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Entreprises Générales de Travaux Publics Vanderstraeten Frères, naar een ontwerp uit 1898. Van het gebouw dat zich voordien op dit perceel bevond, bleef de 18de-eeuwse koetspoort behouden, geïntegreerd in de nieuwbouwwoning.