Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Keysershof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101256   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101256

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel complex op de hoek van Kelderstraat, Ketelstraat en Schuttershofstraat, met twee trapgevels en twee getrapte dakvensters, dat in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw, en tijdens het interbellum grondig werd gerestaureerd. Van deze ingreep dateert de gevelsteen met jaartal 1550 in de zuidgevel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Keysershof

Kelderstraat 1, Schuttershofstraat 12 (Antwerpen)
Traditioneel complex op de hoek van Kelderstraat, Ketelstraat en Schuttershofstraat, met twee trapgevels en twee getrapte dakvensters, dat in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw, en tijdens het interbellum grondig werd gerestaureerd. Van deze ingreep dateert de gevelsteen met jaartal 1550 in de zuidgevel.