Beschermd monument

Personeelswoningen

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

ID: 10127   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10127

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Het huis (volledig) is beschermd als monument.Waarden

Het huis (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Personeelswoningen

Maagdendale 9 (Oudenaarde)
Haaks op de straat ingeplante, thans onbewoonde, huisjes van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.