Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

Beschermd monument van 30-03-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Lange Violettestraat
Locatie Lange Violettestraat 277A (Gent)
Alternatieve naam Rijbaan Adjudant van Vletingen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1353.1
  • 4.01/44021/463.1
  • OO001153

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

Lange Violettestraat 277A, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalige Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting. Opgetrokken in 1851-1853 naar ontwerp van architect Louis Roelandt op een rechthoekig terrein in de zuidwesthoek van het zogenaamde Klein Begijnhof, namelijk op de daartoe rond 1850 onteigende tuin van de pastorie. Bouwwerk in neoromaanse stijl uit baksteen met verwerking van Ecaussinessteen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting, opgetrokken in 1851-1853, is beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde, historische in casu architectuurhistorische en artistieke waarde van de Rijbaan Adjudant Van Vletingen als volgt werd gemotiveerd:
”De historische waarde als vrij uitzonderlijk gebouwtype, rechthoekige hal met als oorspronkelijke functie militaire rijschool, opgericht in 1851-1853 op een hoekperceel dat aanvankelijk deel uitmaakte van het reeds beschermde Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ten Hoye;
De architectuurhistorische waarde als onderdeel van het oeuvre van de vooruitstrevende Gentse architect Louis Roelandt en omwille van de vroege toepassing van een zichtbaar gietijzeren skelet met rondboogspanten op basis van een rationeel rasterontwerp;
De artistieke waarde als geslaagd voorbeeld van een monumentaal gebouw in rondbogenstijl of neoromaanse stijl van architect Louis Roelandt verrijkt met een reliëf van de beeldhouwer P. De Vigne-Quyo.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000880, Rijbaan Adjudant van Vletingen – Lange Violettestraat 271, advies KCML (1994).

Waarden

Rijbaan Adjudant van Vletingen is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.