Hoeve Hof te Kwatem met omgeving

Beschermd monument van 24-01-2013 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herne
Deelgemeente Herne
Straat Kwatemstraat
Locatie Kwatemstraat 2 (Herne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23032/116.1
  • 4.01/23032/119.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof te Kwatem

Kwatemstraat 2, Herne (Vlaams-Brabant)

Gebouwen uit de 19de eeuw gegroepeerd rondom de drie zijden van de geplaveide binnenplaats. Aan de straatzijde over de ganse breedte afgesloten met een ijzeren hekken op een lage bakstenen muur met centraal, twee opengaande vleugels, gevat tussen schamppalen en bakstenen pijlers.

Is de omvattende bescherming van

Geknotte schietwilg

Kwatemstraat 2 (Herne)

De geknotte schietwilg (Salix alba) staat op de noordelijke perceelsgrens van een grasland met hoogstamboomgaard, horende bij het Hof te Kwatem. De knotboom heeft een omtrek van bijna 4,4 meter en een knothoogte van drie meter.

Hakhout van es

Haagstraat zonder nummer, Kwatemstraat 2 (Herne)

De houtkant van gewone es (Fraxinus exelsior) behoort tot een rij perceelsrandbegroeiingen ten oosten van een jonge hoogstamboomgaard. Deze rij bestaat uit vier hakhoutstoven. De grootste omtrek van de hakhoutstoof bedraagt 3,15 meter.

Knotbomenrij van schietwilg

Kwatemstraat zonder nummer (Herne)

De knotwilgenrij van schietwilg (Salix alba) staat op de westelijke perceelsgrens van een grasland horende bij het Hof te Kwatem. De bomenrij telt zestien bomen De laatste knotboom vanaf de straatzijde heeft een omtrek van bijna 6,7 meter en een knothoogte van drie meter.

Knotwilg

Haagstraat zonder nummer, Kwatemstraat zonder nummer (Herne)

De knotwilg (Salix) staat op de oostelijk perceelsgrens van een grasland horende bij het Hof te Kwatem. DDe knotboom heeft een omtrek van bijna zes meter en een knothoogte van 4,5 meter.

Knotwilgenrij

Haagstraat zonder nummer, Kwatemstraat zonder nummer (Herne)

De knotwilgenrij van schietwilg (Salix alba) en gele bindwilg (Salix rubens (x)) staat op de noordelijke perceelsgrens van een grasland horende bij het Hof te Kwatem.

Opgaande es

Haagstraat zonder nummer, Kwatemstraat zonder nummer (Herne)

De opgaande es (Fraxinus exelsior) staat op de oostelijk perceelsgrens van een grasland horende bij het Hof te Kwatem. De boom met omtrek 2,85 meter heeft een totale hoogte van 26 meter.

Opgaande es

Kwatemstraat zonder nummer (Herne)

De opgaande es (Fraxinus exelsior) staat op de perceelsgrens van twee graslanden horende bij het Hof te Kwatem. De boom heeft een omtrek van 3,25 meter en een hoogte van 24 meter.

Opgaande es

Kwatemstraat zonder nummer (Herne)

De opgaande es (Fraxinus exelsior) staat op de perceelsgrens van twee graslanden horende bij het Hof te Kwatem. De boom heeft een omtrek van 2,85 meter en een hoogte van 23 meter.

Opgaande es als perceelsrandbeplanting

Kwatemstraat 2 (Herne)

De opgaande es (Fraxinus exelsior) staat op de perceelsgrens van een hoogstamboomgaard horende bij het Hof te Kwatem. De boom heeft een omtrek van 2,95 meter en een hoogte van 18 meter.

Opgaande zomereik

Haagstraat zonder nummer, Kwatemstraat 2 (Herne)

De opgaande zomereik (Quercus robur) staat op de oostelijk perceelsgrens van een grasland horende bij het Hof te Kwatem. De boom met omtrek 2,73 meter heeft een totale hoogte van twintig meter.

Solitaire zomereik

Haagstraat zonder nummer, Kwatemstraat 2 (Herne)

De alleenstaande zomereik (Quercus robur) staat op de perceelsgrens van een jonge hoogstamboomgaard en de Haagstraat. De eik met omtrek 2,78 meter heeft een hoogte van 24 meter en een takvrije stam van twee meter.

Twee natuurlijk gevormde hazelaars

Kwatemstraat 2 (Herne)

De natuurlijke gevormde hazelaar (Corylus) bevindt zich tegen de tuinmuur van het Hof te Kwatem, aan de oostelijke zijde van het perceel. De struik heeft aan de basis een omtrek van zes meter en een hoogte van acht meter.

Twee opgaande essen

Haagstraat zonder nummer, Kwatemstraat 2 (Herne)

De opgaande es (Fraxinus exelsior) behoort tot een rij perceelsrandbegroeiingen ten oosten van een jonge hoogstamboomgaard. De omtrek bedraagt 2,27 meter.

Twee opgaande haagbeuken

Kwatemstraat zonder nummer (Herne)

De opgaande haagbeuk (Carpinus betulus) staat op de perceelsgrens van twee graslanden horende bij het Hof te Kwatem. De boom heeft een omtrek van 1,49 meter.

Beschrijving

De hoeve Hof te Kwatem is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als monument. De bescherming omvat de hoeve, de ommuurde moestuin met bakhuis en het aangrenzende weiland en boomgaard.

Waarden

Het hof te Kwatem met inbegrip van de ommuurde moestuin met bakhuis en de omkadering met weiland en boomgaard is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: opgetrokken in baksteen met door blauwe hardsteen omlijste rechthoekige muuropeningen vormt het U-vormige hof te Kwatem met zijn rond een gekasseid erf ingeplant ruim, anderhalve bouwlaag tellend boerenhuis (1823), een kleine (1829) en een grote stalvleugel (1863) met geïncorporeerde inrijpoort een in- en uitwendig -en dit zowel qua structuur, indeling en afwerking- opmerkelijk intact en representatief voorbeeld van een grote Pajottenlandse hoeve, in een voor de regio en gelet op de gefaseerde opbouw, uitzonderlijk homogene laatclassicistische stijl. Daarnaast wijzen onder meer de nog sterk gesloten achtergevel van het woonhuis, de met houten staven beveiligde zolderkozijnen, de lemen troggewelfjes, alsook het klokkenruitertje en het calvariekruis tegen de meest zichtbare kopgevel op het laat doorleven van traditionele bouwwijzen en gebruiken. Markant is bovendien het fraaie smeed- en gietijzeren hekken als erfafsluiting en alternatief voor de in 1905 vernielde schuur wat aan het hof het aspect van een herenboerderij verleent. De bijhorende ommuurde moestuin met tot de 18de eeuw opklimmend bakhuis met natuurstenen korfboogpoortje, de recent heraangeplante hoogstamboomgaard en de geïsoleerde ligging te midden van het omringende weiland verlenen deze omvangrijke hoeve een opmerkelijke authenticiteit.

historische waarde

gelegen in het oude, sinds 1339 geciteerde gehucht “Quattem”, waarvan de ontginning volgens Verbesselt rond 1218 dient gesitueerd, vormt het momenteel geïsoleerd gelegen, 19de-eeuwse hof te Kwatem, waarvan een voorloper al op de Ferrariskaart (circa 1775) figureert, een markante getuige van en verwijzing naar een minstens sinds de 14de eeuw al druk bewoonde wijk. Het ruim bemeten bouwbestand van de huidige 19de-eeuwse hoeve verwijst naar een omvangrijke landbouwwinning op de westelijke gemeentegrens.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.