Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fabrieksschoorsteen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101309   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101309

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voor wie vanuit Park Spoor Noord naar het zuiden kijkt, bepaalt een vierkante fabrieksschoorsteen het stadsbeeld. Deze schoorsteen staat middenin het bouwblok tussen de Klamper- en de Tulpstraat, centraal in een voormalig fabriekscomplex.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fabrieksschoorsteen

Klamperstraat 40 (Antwerpen)
Voor wie vanuit Park Spoor Noord naar het zuiden kijkt, bepaalt een vierkante fabrieksschoorsteen het stadsbeeld. Deze schoorsteen staat middenin het bouwblok tussen de Klamper- en de Tulpstraat, centraal in een voormalig fabriekscomplex.