Beschermd monument

Abdijhoeve Oudenbos: woonhuis met tuin en erf

Beschermd monument van 30-05-2001 tot heden
ID: 10132   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10132

Besluiten

Hooghuys met knotlinde en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met omgevende linden
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-2001  ID: 3710

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het woonhuis van de voormalige abdijhoeve Oudenbos, gekend als het Hooghuys, met inbegrip van de tuin en de restanten van het vroegere erf. De knotlinde bij de achtergevel van het woonhuis is eveneens als monument beschermd.Waarden

Woonhuis met omgevende tuin en resten van het vroegere erf, gekend als het zogenaamde Hooghuys is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: :
-als enige materiële getuige van de aanwezigheid van de site van de cisterciënzerinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw ten Bos gesticht en gevestigd te Lokeren tussen 1215-1246/47, en, na de verhuis naar Heusden, als abdij hoeve en refuge behouden in eigendom van het voornoemde klooster tot aan de Franse Revolutie.
-als documentaire getuige van de derde en laatste ontginningsfase in het Vlaamse binnenland in de 13de eeuw, waarbij vooral abdijen gronden kochten van de graaf van Vlaanderen om ze in cultuur te brengen.
-als beeldbepalend en sterk visueel historisch element in het agrarische landschap van 'den Oudenbos' te Lokeren. De hoeve staat sinds heugenis gekend als zijnde 'het Hooghuys', een stenen huis dat met zijn verdieping en door zijn hoogte toen en ook nu torent boven de andere boerenhoven.
-de tuin behoort intrinsiek tot de woning en gaat in oorsprong terug tot het vroegere erf van de abdijhoeve.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
-als zeldzaam voorbeeld van een woonhuis van een voormalige abdij hoeve uit de 16de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. Het betreft een gebouw van twee bouwlagen van vijf traveeën (centrale deurtravee) en twee verdiepingen onder pannenzadeldak in bak- en zandsteenstijl, momenteel met gecementeerde gevels. Klassieke interieurindeling met centrale gang en twee ruime voorkamers met l6de-eeuwse schouwen, waarvan één gebeeldhouwde 16de-eeuwse gotische schouw met rechtstanden bekroond met gebeeldhouwde hoofdjes;
-als in kern teruggaande tot de 16de eeuw, met duidelijke sporen uit die periode, met name de zandstenen plint en raamomlijstingen, de oorspronkelijke schouwen in de voorkamers. Gebouwen uit deze periode zijn bijzonder schaars, enerzijds aangezien slechts zeer begoede eigenaars in staat waren om stenen gebouwen te laten optrekken en anderzijds bleven nog zeer weinig gebouwen uit deze periode bewaard.
-de Rekening van 1558 meldt verbouwingswerken aan het kasteleinshuis, waar de abdis logies genoot en de pachtgelden ontving van de pachters van Oudenbos. Aldus mag dit pand in kern bestempeld worden als het oudst bestaand huis in Lokeren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdijhoeve Oudenbos

Nonnenbosweg 2 (Lokeren)
Woonhuis van een voormalige abdijhoeve van de cisterciënzerinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw ten Bos uit de 16de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. Het betreft een gebouw van twee bouwlagen van vijf traveeën (centrale deurtravee) en twee verdiepingen onder pannenzadeldak in bak- en zandsteenstijl.