Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel met linden

Beschermd monument van 30-05-2001 tot heden
ID: 10135   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10135

Besluiten

Hooghuys met knotlinde en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met omgevende linden
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-2001  ID: 3710

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel met omgevende lindebomen.Waarden

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met omgevende linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde


-De sobere 18de-eeuwse kapel is een getuige van de van oudsher typische uiting van de Vlaamse volksdevotie rond de verering van Maria.
-Het gebouwtje vormt met de acht omgevende lindebomen een sterk beeldbepalend, historisch herkenningsteken én een rustpunt binnen het nog landelijke gebied van de wijk Oudenbos. De linde wordt in het Germaanse gebruik aanbeden voor vruchtbaarheid, liefde en gerechtigheid. Als reactie op dit gebruik werd in onze contreien tijdens de christianisatie de linde aangeplant bij kapellen, kruisbeelden en kerken.

sociaal-culturele waarde


-De sobere 18de-eeuwse kapel is een getuige van de van oudsher typische uiting van de Vlaamse volksdevotie rond de verering van Maria.
-Het gebouwtje vormt met de acht omgevende lindebomen een sterk beeldbepalend, historisch herkenningsteken én een rustpunt binnen het nog landelijke gebied van de wijk Oudenbos. De linde wordt in het Germaanse gebruik aanbeden voor vruchtbaarheid, liefde en gerechtigheid. Als reactie op dit gebruik werd in onze contreien tijdens de christianisatie de linde aangeplant bij kapellen, kruisbeelden en kerken.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel

Nonnenbosweg zonder nummer (Lokeren)
Naar verluidt oorspronkelijk behorend aan het eertijds nabijgelegen klooster van Oudenbos. Verzorgde veldkapel omgeven door linden vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.