Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101377   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101377

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Kloosterstraat 14 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de eerste helft van de 17de eeuw.