Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Roode Leeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101387   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101387

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, te dateren in de tweede helft van de 16de eeuw. Gecementeerde, verankerde trapgevel (zes treden) bekroond met overhoekse topstukken op kraagstenen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Roode Leeuw

Kloosterstraat 33 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, te dateren in de tweede helft van de 16de eeuw. Gecementeerde, verankerde trapgevel (zes treden) bekroond met overhoekse topstukken op kraagstenen.