Beschermd monument

Huis De gulden Weerelt

Beschermd monument van tot heden

ID
10139
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10139

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Huis De gulden Weerelt is beschermd als monument.Waarden

Het huis (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De gulden Weerelt

Markt 7 (Oudenaarde)
Huis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de eeuw met recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Onderkelderde rood- en geelgeschilderde bak- en zandsteenbouw met kelderluiken in linker en rechter travee. Centrale rondboogdeur in eind 18de-eeuwse geprofileerde arduinen omlijsting op neuten met imposten en sluitsteen.