Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ateliers en pakhuis van de Imperial Continental Gas Association

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101410   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101410

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Ateliers en pakhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de Imperial Continental Gas Association, naar een ontwerp door de architect Henri Thielens uit 1898. Samen met de ateliers kwam op hetzelfde perceel zijde Meir het kantoorgebouw met winkel van de gasmaatschappij tot stand, ontworpen door de architect Emile Thielens.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ateliers en pakhuis van de Imperial Continental Gas Association

Kolveniersstraat 14 (Antwerpen)
Ateliers en pakhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de Imperial Continental Gas Association, naar een ontwerp door de architect Henri Thielens uit 1898. Samen met de ateliers kwam op hetzelfde perceel zijde Meir het kantoorgebouw met winkel van de gasmaatschappij tot stand, ontworpen door de architect Emile Thielens.