Beschermd monument

Herberg Den Gulden Cop: gevels en daken

Beschermd monument van tot heden

ID
10142
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10142

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

De gevels en daken van de herberg Den Gulden Cop zijn beschermd als monument.Waarden

Het huis (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herberg Den Gulden Cop

Markt 19, 19A-C (Oudenaarde)
In kern een onderkelderd huis van drie traveeën en twee bouwlagen met voortrapgevel, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen onder schilddak. Bewaarde deuromlijsting uit het derde kwart van de 18de eeuw en heden gecementeerde lijstgevel.