Beschermd monument

Gildehuis der Visverkopers

Beschermd monument van tot heden

ID
10147
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10147

Besluiten

Empirepomp, woning, gildehuis, woning De Grote Steur en burgerhuis Timmermans met geheel Groentenmarkt
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1995  ID: 2909

Beschrijving

Het voormalig Gildehuis der Visverkopers, een hoekhuis op de Groentenmarkt te Gent, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalige Gildehuis der Visverkopers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als voormalig gildehuis met imposante trapgevel van Balegemse zandsteen, opgetrokken in 1506 met toegevoegde 18de-eeuwse arduinen deuromlijsting.

historische waarde

als voormalig gildehuis met imposante trapgevel van Balegemse zandsteen, opgetrokken in 1506 met toegevoegde 18de-eeuwse arduinen deuromlijsting.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gildehuis der Visverkopers

Groentenmarkt 14 (Gent)
Trapgevel (10 trappen + topstuk) met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), opgetrokken uit Balegemse zandsteen.