Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Half Maan

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101476   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101476

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend van 1544. Recent gerestaureerde trapgevel van zes treden en topstuk, met een verankerd parement van zandsteen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Half Maan

Koningstraat 23 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend van 1544. Recent gerestaureerde trapgevel van zes treden en topstuk, met een verankerd parement van zandsteen.