Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
101493
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101493

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het straatbeeld aan de oneven zijde van de Korte Altaarstraat is verstoord door nieuwbouw en verbouwingen. Van nummers 9 tot 15 is echter een groepje eind-19de-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen bewaard, waarbij nummer 15 opvalt door een in Zurenborg ongebruikelijke gevelbreedte van vier traveeën.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Korte Altaarstraat 15 (Antwerpen)
Het straatbeeld aan de oneven zijde van de Korte Altaarstraat is verstoord door nieuwbouw en verbouwingen. Van nummers 9 tot 15 is echter een groepje eind-19de-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen bewaard, waarbij nummer 15 opvalt door een in Zurenborg ongebruikelijke gevelbreedte van vier traveeën.