Beschermd monument

Norbertijnerabdij met abdij- en bijgebouwen, kloostertuin en begraafplaats

Beschermd monument van tot heden

ID
10153
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10153

Besluiten

Geografisch pakket Drongen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1998  ID: 3323

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De norbertijnerabdij van Drongen is beschermd als monument met inbegrip van het abdijgebouwen, de bijgebouwen, de kloostertuin en de begraafplaats. De als monument beschermde parochiekerk Sint-Gerulfus, het dorpsplein, de Sint-Jozefskapel en het oorlogsmonument op het plein maken geen deel uit van deze bescherming.Waarden

De oude abdij van Drongen met bijgebouwen, kloostertuin en begraafplaats is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

De aan de Leie gelegen uitgestrekte kloostertuin is geïnspireerd op de Engelse landschapstuin, met uitgestrekte beboomde grasvelden, diverse wandelpaden - al dan niet beschaduwd door een loofgang-, boomgaard, moestuin en kwekerij, vijver en abdijhoeve en omvat een neogotische ommuurde begraafplaats voor de paters jezuïeten; geheel omsloten door het abdijcomplex, de Leie-arm, aanhorigheden en een straatmuur.

artistieke waarde

in de 19de eeuw omgevormd tot jezuïetenklooster met een uitzonderlijk rijk gestoffeerde neogotische kapel van J. Bethune geïntegreerd in de oude zuidvleugel.

historische waarde

in casu archeologische waarde: als archeologische site van de verdwenen abdijkerk ten zuiden van de huidige kerk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: voormalig klooster gesticht in de 7de eeuw aan de Leie-oever in Drongen en voornamelijk in de 17de en 18de eeuw wederopgebouwd als karakteristieke norbertijnenabdij met aan de slechts ten dele bewaarde kerk palende representatieve vleugels met abtswoning , dienstgebouwen en aansluitende abdijtuin;
in de 19de eeuw, na een korte periode van industrieel gebruik in opdracht van Lieven Bauwens, aangepast en uitgebreid tot jezuïetenklooster met toevoeging van een tweede kloosterhof en van een markante neogotische kapel.

sociaal-culturele waarde

in casu (dorps)landschappelijke waarde: Karakteristieke dorpskern met in de 19de eeuw beboomd rechthoekig dorpsplein met oorlogsmonument van 1922 en met aan de Leie gelegen monumentaal abdijcomplex met aansluitende parochiekerk.
De hele site met de abdijgebouwen, de tuin en de dienstgebouwen, aansluitend bij het dorpsplein met de monumenten en de Pontbrug vormen een geheel met hoge dorpslandschappelijke waarde.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dreef van gekandelaarde lindes bij oude Abdij van Drongen

Oude-Abdijstraat zonder nummer (Gent)
Een lindendreef van ongeveer 300 meter lang verbindt de tuinen van de oude Abdij van Drongen met de Leie, die het abdijpark aan de oostzijde afsluit. Achtentachtig bomen werden geteld in de dreef, die allemaal als etageboom werden gesnoeid. De onderste gesteltakken zijn in een horizontaal vlak geleid en worden periodiek bijgeknipt. Ze bieden op deze wijze een lommerrijke aanplanting.


Gekandelaarde lindendreef bij Oude Abdij van Drongen

Oude-Abdijstraat zonder nummer (Gent)
In de door muren besloten abdijtuin bij de oude Abdij van Drongen en ongeveer parallel met de Oude-Abdijstraat staat een gekandelaarde lindendreef van circa 130 meter lang en bestaande uit 52 exemplaren. Deze dreef voorzag in een lommerrijke wandeling tijdens het werken in de tuin en bij het brevieren.


Gekandelaarde lindendreef bij Oude Abdij van Drongen

Oude-Abdijstraat zonder nummer (Gent)
In de door muren besloten abdijtuin bij de oude Abdij van Drongen, ongeveer centraal gelegen in de tuin, ligt een gekandelaarde lindedreef van circa 145 meter lang en bestaande uit nog 59 exemplaren, 16 exemplaren zijn reeds verdwenen. Deze dreef voorzag in een lommerrijke wandeling tijdens het werken in de tuin en bij het brevieren.


Halve loofgang van haagbeuk bij Oude Abdij van Drongen

Oude-Abdijstraat zonder nummer (Gent)
In de tuin bij de oude Abdij van Drongen bevindt zich een geschoren haag van haagbeuk van 135 meter lang met oost-west oriëntatie. Deze haag heeft een zonnige zuidkant en een op het noorden georiënteerde schaduwkant. Door de loofgang enkelvoudig uit te voeren behield men zicht op de tuinen en van uit de tuinen kon men zien wat er zich op het brevierpad afspeelde.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertijnerabdij

Drongenplein 26-27, 26A-D, zonder nummer, Lage Lakendreef 5, Oude-Abdijstraat 1 (Gent)
De abdij omvat onder meer vier rondom een rechthoekige binnenplaats gegroepeerde vleugels van 1653-1655, zuidvleugel, en 1663-1665, andere vleugels, met aanpassingen uit de 18de, de 19de en de 20ste eeuw. De abdijgebouwen zijn kenmerkend voor de regionale contrareformatie-architectuur. Ten noordoosten van de kloostergangen bevindt zich een L-vormige vleugel van acht en tien traveeën, die vermoedelijk in kern opklimt tot de 18de eeuw. Tot de site behoren ook de huidige decanale kerk Sint-Gerulfus in neobarokstijl van 1858-59 naar ontwerp van de Gentse architect Frans Cardon en de Sint-Jozefskapel of kapel van Pater Petit, gebouwd in 1937-1938.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.