Ensemble burgerhuizen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-06-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Koningin Astridlaan, Blankenbergestraat
Locatie Blankenbergestraat 74, Koningin Astridlaan 108-112, Koningin Astridlaan 36-38, Koningin Astridlaan 76-78, Koningin Astridlaan 98-102 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/244.1
  • DO000994
  • OO001547

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Blankenbergestraat 74, Gent (Oost-Vlaanderen)

Fraai bakstenen burgerhuis van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak (leien, pannen), volgens bouwaanvraag van 1907.

Burgerhuis

Koningin Astridlaan 108-112, Gent (Oost-Vlaanderen)

Typisch enkelhuis uit het begin van de 20ste eeuw in kleurrijke baksteenarchitectuur, aansluitend bij het aanpalende ensemble ontworpen door architect Van Driessche.

Ensemble burgerhuizen ontworpen door Ch. Van Driessche

Koningin Astridlaan 36-38, 76-78, 94-106, Gent (Oost-Vlaanderen)

In zijn geheel ontworpen architecturaal ensemble met art-nouveau-inslag bestaande uit vijf rij- en twee hoekhuizen (met de Blankenbergestraat) naar ontwerp van architect Ch. Van Driessche van 1907.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zeven burgerhuizen opgetrokken aan het begin van de 20ste eeuw in de Koningin Astridlaan en één burgerhuis in de Blankenbergestraat zijn beschermd als stadsgezicht. Het gaat om huisnrs. 36, 38, 76, 78 en 94-96, 98-102, 108-112 in de Koningin Astridlaan en om nr. 74 in de Blankenbergestraat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische in casu stedenbouwkundige waarde van het stadsgezicht als volgt werd gemotiveerd: “Als groep van woningen in zijn geheel ontworpen door architect Charles van Driessche, beïnvloed door de Art Nouveaustijl en geïnspireerd op de Normandische vakwerkbouw. De huizen Koningin Astridlaan nr. 108-112 en Blankenbergestraat nr. 74, eveneens van 1907 in een kleurrijke baksteenarchitectuur, qua vormgeving en kleuren goed aansluitend bij het ensemble van architect Van Driessche, zijn medebepalend voor dit typische stadsgezicht uit het begin van de 20ste eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000994, Koningin Astridlaan. Bescherming van 4 monumenten en een stadsgezicht, advies KCML (1995).

Waarden

Het ensemble van huizen gelegen Koningin Astridlaan nrs. 36, 38, 76, 98-102, 108-112, respectievelijk links en rechts van de Blankebergestraat en Blankenbergestraat nr. 72. is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.