Huis De Tanghe

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 29 (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/268.1
  • OO000955

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Tanghe

Markt 29, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Onderkelderde bak- en zandsteenbouw met in- en uitgezwenkte gevel in barokstijl van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk uit de 16de eeuw, cartouches in geveltop met vermelding "Anno 1670", aangebracht bij restauratie van 1912.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis De Tanghe is beschermd als monument.

Waarden

Het huis (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.