Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis en 16de-eeuws hofje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101568

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw. Doorgang naar een achterbuurt met lage 16de-eeuwse huisjes, in de volksmond zogenaamd "Het Hofje" of "Achter de Koeiboer".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis en 16de-eeuws hofje

Korte Sint-Annastraat 13-15 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw. Doorgang naar een achterbuurt met lage 16de-eeuwse huisjes, in de volksmond zogenaamd "Het Hofje" of "Achter de Koeiboer".