Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101599   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101599

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het perceel van deze woning wordt gevormd en bebouwd in 1894 en bestaat uit een voorhuis en een achterhuis, waartussen zich een kleine koer bevindt. Deze mutatie komt overeen met de bouwaanvraag voor een huis met schrijnwerkerij die M. Hendrikx in 1893 indient, maar waarvan de geveltekening in het stadsarchief niet is bewaard.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Kronenburgstraat 102 (Antwerpen)
Het perceel van deze woning wordt gevormd en bebouwd in 1894 en bestaat uit een voorhuis en een achterhuis, waartussen zich een kleine koer bevindt. Deze mutatie komt overeen met de bouwaanvraag voor een huis met schrijnwerkerij die M. Hendrikx in 1893 indient, maar waarvan de geveltekening in het stadsarchief niet is bewaard.