Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 101627   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101627

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl, samen met het aanpalende hoekhuis gebouwd door Eduard Van Biesen, naar een ontwerp van architect Guillaume Peeters uit 1912.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Kruishofstraat 229 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, samen met het aanpalende hoekhuis gebouwd door Eduard Van Biesen, naar een ontwerp van architect Guillaume Peeters uit 1912.