Beschermd monument

Steegbeluik

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden
ID: 10163   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10163

Besluiten

Tuin, muren en gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3015

Beschrijving

Het steegbeluik in de Hoveniersberg is beschermd als monument.Waarden

Het steegbeluik is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als typisch voorbeeld van een steegbeluik van 1842 met gewitte huisjes opgetrokken aan weerszij van de gekasseide steeg, met toegangspoortje aan de straat en behouden toiletten achteraan;
Als enig resterend beluik van de in de 19de eeuw zo talrijke beluiken en arbeiderswoningen in dit stadsgedeelte;
Als getuige van de 19de-eeuwse industrialisatie en ermee samengaande arbeidershuisvesting op de linker Schelde-oever.

industrieel-archeologische waarde


Als typisch voorbeeld van een steegbeluik van 1842 met gewitte huisjes opgetrokken aan weerszij van de gekasseide steeg, met toegangspoortje aan de straat en behouden toiletten achteraan;
Als enig resterend beluik van de in de 19de eeuw zo talrijke beluiken en arbeiderswoningen in dit stadsgedeelte;
Als getuige van de 19de-eeuwse industrialisatie en ermee samengaande arbeidershuisvesting op de linker Schelde-oever.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Steegbeluik

Hoveniersberg 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (Gent)
Klein steegbeluikje met twee parallelle rijen arbeidershuizen (loodrecht op de straat ingeplant) (1842), welke tot op de straat doorlopen.