Steegbeluik

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoveniersberg
Locatie Hoveniersberg 25, Hoveniersberg 26, Hoveniersberg 27, Hoveniersberg 28, Hoveniersberg 29, Hoveniersberg 30, Hoveniersberg 31, Hoveniersberg 32 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/552.1
  • 4.01/44021/805.1
  • OO000111

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Steegbeluik

Hoveniersberg 25-31, 26-32, Gent (Oost-Vlaanderen)

Klein steegbeluikje met twee parallelle rijen arbeidershuizen (loodrecht op de straat ingeplant) (1842), welke tot op de straat doorlopen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het steegbeluik in de Hoveniersberg is beschermd als monument.

Waarden

Het steegbeluik is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde


Als typisch voorbeeld van een steegbeluik van 1842 met gewitte huisjes opgetrokken aan weerszij van de gekasseide steeg, met toegangspoortje aan de straat en behouden toiletten achteraan;
Als enig resterend beluik van de in de 19de eeuw zo talrijke beluiken en arbeiderswoningen in dit stadsgedeelte;
Als getuige van de 19de-eeuwse industrialisatie en ermee samengaande arbeidershuisvesting op de linker Schelde-oever.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.