Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis of meergezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 101634   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101634

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis of meergezinswoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde, gebouwd omstreeks 1912.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis of meergezinswoning

Kruishofstraat 243 (Antwerpen)
Burgerhuis of meergezinswoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde, gebouwd omstreeks 1912.