Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
101658
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101658

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, grotendeels uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Laar_EK 30 (Antwerpen)
Hoeve met losstaande bestanddelen, grotendeels uit de eerste helft van de 20ste eeuw.