Achterhuis en aanpalende terrasmuur

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Pietersnieuwstraat
Locatie Sint-Pietersnieuwstraat zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/556.1
  • 4.01/44021/802.1
  • OO000108

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Achterhuis

Sint-Pietersnieuwstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Achterbouw tegen de afsluitmuur van de tuin: klein diephuis van twee bouwlagen; met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het lusthuisje en aanpalende terrasmuur achter de huizenrij en aanpalende panden van de Sint-Pietersnieuwstraat 55 tot 93-95.

Waarden

Het lusthuisje en aanpalende terrasmuur achter de huizenrij Sint-Pieternieuwstraat nr. 55 tot 93-95 en aanpalende panden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als lusthuisje in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur opklimmend tot de 16de eeuw, met behouden overwelfde benedenkamer met kruisribgewelf en bak- en zandstenen spiltrap met kruisriboverwelving, palend aan de oude terrasmuur op de oostflank van de Blandijnberg, en oorspronkelijk uitziend op de Schelde;
Als unieke getuige, samen met het Emmaüskasteeltje, van lusthuisjes op de terrasvormige tuinen van de Blandijnberg die deel uitmaakten van de Sint-Pietersheerlijkheid “intra muros”;
Als oude terrasmuur met talud, opklimmend tot de 16de eeuw en die als doel had het sterk hellend gebied in brede terrassen te versnijden.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.