Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Ludgerus

Beschermd monument van tot heden

ID
10169
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10169

Besluiten

Geografisch pakket provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1942  ID: 44

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de barokke parochiekerk Sint-Ludgerus.Waarden

De Sint-Ludgeruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Ludgerus

Markt zonder nummer (Zele)
De barokke parochiekerk Sint-Ludgeruskerk uit het einde van de 17de-begin 18de eeuw, is opgetrokken van baksteen met een parement van okerkleurige Ledische kalkzandsteen, met behoud van elementen van de gotische kerk, opgetrokken in grijze kalkzandsteen van Gobertange.