Beschermd monument

Patriciërshuis

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden
ID: 10171   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10171

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Het patriciërshuis is beschermd als monument.


Waarden

Het huis (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Patriciërshuis

Nederstraat 33, 35 (Oudenaarde)
Imposant voormalig particiërshuis, in de 16de eeuw zogenaamd "Huis Vandermeeren" , volgens 17de-eeuws landboek eigendom van jonkheer Josse Le Poyvre.