Beschermde archeologische site

Middenneolithische site Hermansheuvel

Beschermde archeologische site van tot heden

ID
10173
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10173

Besluiten

Middenneolithische site op de Hermansheuvel
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-2015  ID: 5685

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De middenneolithische site op de Hermansheuvel is een Michelsbergnederzetting, beschermd als archeologisch zone, in een voor die periode kenmerkend aardwerk, waarvan de grachten goed bewaard zijn gebleven. In het verleden werden hier bovendien grote concentraties lithische artefacten aangetroffen.Waarden

De middenneolithische site op de Hermansheuvel is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

Op de Hermansheuvel in Assent werd circa 6000 jaren geleden een aardwerk uit de middenneolithische Michelsbergcultuur aangelegd. Er zijn momenteel slechts drie gelijkaardige middenneolithische aardwerken gekend in Vlaanderen. De grachtstructuren van het aardwerk zijn goed bewaard gebleven in de bodem, samen met grote hoeveelheden ceramiek en lithisch vondstmateriaal. De aanleg van dergelijke structuren betekende een grote investering voor deze vroege landbouwgemeenschappen en namen ongetwijfeld een belangrijke plaats in hun leefwereld in. Er zijn tevens verschillende activiteitenzones herkenbaar in de verspreiding van de oppervlaktevondsten, wat op een goede bewaringtoestand wijst en zeldzame onderzoeksmogelijkheden biedt. Deze site vormt een uiterst waardevolle bron van informatie rond vele aspecten van het leven en handelen van de mens uit deze periode. De site is dan ook een belangrijke archeologische zone en dient beschermd te worden te worden met het oog op behoud enerzijds en toekomstig onderzoek anderzijds.

wetenschappelijke waarde

Op de Hermansheuvel in Assent werd circa 6000 jaren geleden een aardwerk uit de middenneolithische Michelsbergcultuur aangelegd. Er zijn momenteel slechts drie gelijkaardige middenneolithische aardwerken gekend in Vlaanderen. De grachtstructuren van het aardwerk zijn goed bewaard gebleven in de bodem, samen met grote hoeveelheden ceramiek en lithisch vondstmateriaal. De aanleg van dergelijke structuren betekende een grote investering voor deze vroege landbouwgemeenschappen en namen ongetwijfeld een belangrijke plaats in hun leefwereld in. Er zijn tevens verschillende activiteitenzones herkenbaar in de verspreiding van de oppervlaktevondsten, wat op een goede bewaringtoestand wijst en zeldzame onderzoeksmogelijkheden biedt. Deze site vormt een uiterst waardevolle bron van informatie rond vele aspecten van het leven en handelen van de mens uit deze periode. De site is dan ook een belangrijke archeologische zone en dient beschermd te worden te worden met het oog op behoud enerzijds en toekomstig onderzoek anderzijds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Middenneolithische site Hermansheuvel

Struikstraat (Bekkevoort)
De middenneolithische site op de Hermansheuvel is een Michelsbergnederzetting in een voor die periode kenmerkend aardwerk, waarvan de grachten goed bewaard zijn gebleven. In het verleden werden hier bovendien grote concentraties lithische artefacten aangetroffen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.