Beschermd monument

Zwartzusterklooster

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden
ID: 10178   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10178

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Het zwartzusterklooster is beschermd als monument.Waarden

Het zwartzustersklooster (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Zwartzusterklooster

Pamelekerkplein 1A, 1B, 2, 3 (Oudenaarde)
Gelegen ten zuidwesten van de Pamelekerk. Lichtgeelgeschilderde kloostergebouwen met in grote lijnen T-vormige plattegrond en volledig ommuurde kloostertuin ten zuiden, waarin een oude Buxus Sempervirens.