Beschermd monument

Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Beschermd monument van tot heden

ID
10181
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10181

Besluiten

Geografisch pakket Prinsenhofbuurt
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2001  ID: 3768

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Delen van de omheiningsmuur van het voormalig Prinsenhofkasteel tussen de Lodewijk Van Malestraat en de Sanderswal zijn beschermd als monument.Waarden

Delen van de omheiningsmuur van het voormalige Prinsenhofkasteel zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als bewaarde resten van de omheining van de in oorsprong middeleeuwse opperhof- en neerhof configuratie, later omgevormd tot grafelijke en vorstelijke residentie, met getuigen van paleisbewoning en afhankelijkheden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Burgstraat 46, Prinsenhof, Sanderswal (Gent)
Van de omheiningsmuur van de grafelijke en vorstelijke residentie Prinsenhof, in oorsprong met een middeleeuwse opperhof- en neerhof configuratie, zijn nog restanten bewaard, zowel van het noordelijk deel in het verlengde van de Donkere Poort en van het westelijk en zuidelijk deel in de kloostertuin van de ongeschoeide karmelieten. Aan Prinsenhof is ook een omheiningsmuur bewaard, die één van de binnenmuren van het Prinsenhof flankeerde.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van het Prinsenhof

Pluimstraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal, Simon de Mirabellostraat, Zilverhof (Gent)
De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.