Beschermd monument

Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Beschermd monument van 13-11-2001 tot heden

ID: 10181   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10181

Besluiten

Geografisch pakket Prinsenhofbuurt
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2001  ID: 3768

Beschrijving

Delen van de omheiningsmuur van het voormalig Prinsenhofkasteel tussen de Lodewijk Van Malestraat en de Sanderswal zijn beschermd als monument.Waarden

Delen van de omheiningsmuur van het voormalige Prinsenhofkasteel zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als bewaarde resten van de omheining van de in oorsprong middeleeuwse opperhof- en neerhof configuratie, later omgevormd tot grafelijke en vorstelijke residentie, met getuigen van paleisbewoning en afhankelijkheden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Burgstraat 46, Prinsenhof zonder nummer, Sanderswal zonder nummer (Gent)
Van de omheiningsmuur van de grafelijke en vorstelijke residentie Prinsenhof, in oorsprong met een middeleeuwse opperhof- en neerhof configuratie, zijn nog restanten bewaard, zowel van het noordelijk deel in het verlengde van de Donkere Poort en van het westelijk en zuidelijk deel in de kloostertuin van de ongeschoeide karmelieten. Aan Prinsenhof is ook een omheiningsmuur bewaard, die één van de binnenmuren van het Prinsenhof flankeerde.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van het Prinsenhof

Pluimstraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal, Simon de Mirabellostraat, Zilverhof (Gent)
De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen.