Beschermd monument

Kerk en klooster der Ongeschoeide Karmelieten: Kluizenhof in kloostertuin

Beschermd monument van 13-11-2001 tot heden

ID
10186
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10186

Besluiten

Geografisch pakket Prinsenhofbuurt
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2001  ID: 3768

Beschrijving

Het Kluizenhof opgetrokken anno 1657 in de kloostertuin van het klooster der Ongeschoeide Karmelieten of discalsen is beschermd als monument.Waarden

Het zogenaamde Kluizenhof in de kloostertuin der ongeschoeide karmelieten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als een kenmerkend en uitzonderlijk goed bewaard voorbeeld van kloosterarchitectuur uit de contrareformatietijd, ook wat betreft de binneninrichting met cellen en kapel; het Kluizenhof is niet ingebouwd in andere kloostergebouwen, wat de architectuurhistorische waarde verhoogt; de historische waarde wordt verder ondersteund omdat het hier gaat om een vorstelijke schenking op terreinen die vroeger deel uitmaakten van het Prinsenhof.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kerk en klooster der ongeschoeide karmelieten of discalsen

Burgstraat 46 (Gent)
Sinds 1272 orde der geschoeide karmelieten gevestigd in de Lange Steenstraat waar een bloeiende gemeenschap ontstond. Begin 17de eeuw pogingen van de hervormde of ongeschoeide karmelieten om zich in de stad te vestigen wegens een gebrek aan strengheid en tucht bij de overige karmelieten.