Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dekenij Sint-Ludgerusparochie en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-03-1997 tot heden
ID: 10190   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10190

Besluiten

Dekenij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1997  ID: 3172

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving van de als monument beschermde dekenij, met inbegrip van de voortuin en restanten van de achtertuin die gedeeltelijk wordt ingenomen door het gemeentepark Park Peeters. Ook de bijgebouwen van de dekenij, de voormalige bewaarschool aan het Heilig Hartplein, het 19de-eeuwse hek op de afgeronde hoek van het plein met de De Deckerstraat, het aansluitende burgerhuis, onderverdeeld in twee woningen, en het burgerhuis op de hoek met het steegje naar de dekenij horen tot de afbakening als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de dekenij bestaande uit de tuin van de dekenij, de bijgebouwen aan het Heilig Hartplein, de school Heilig Hartplein 10, het 19de-eeuwse hek, de woningen gelegen De Deckerstraat 1-3 en 5 is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als restanten van een 18de-eeuwse tuin en 19de-eeuwse dorpsbebouwing. Als site teruggaand tot de opbouw van de pastorie in 1737 en in zijn huidige vorm grotendeels ontstaan rond 1875 bij de wijziging van het straattracé aan noordzijde van de kerk en na de aanleg van de verbindingsweg Zele-Lokeren in 1845.

artistieke waarde

als overwegend neoclassicistische gebouwen daterend van circa 1875. Op enkele details na vrijwel intact bewaard.

sociaal-culturele waarde

in casu stedenbouwkundige waarde: als overwegend 19de-eeuwse site in de dorpskern die de schakel vormt tussen de 18de-eeuwse dekenij en de beschermde kerk.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bewaarschool

Heilig Hartplein 10 (Zele)
Voormalige parochiale bewaarschool, heden deel van parochiaal centrum. Gelegen op de straathoek met de De Deckerstraat. Opgericht in 1876 onder pastoor Livinus Marquenie en door toedoen van juffrouw Julia Schicks en Narcisse Kramp, weduwe van burgemeester Charles Van Meldert.


Burgerhuis

De Deckerstraat 5 (Zele)
Beeldbepalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, op hoek met oprit van de dekenij. Volgens kadasteronderzoek één van de eerste woningen, die na de aanleg van De Deckerstraat, in het derde kwart van de 19de eeuw (circa 1870) werd gebouwd.


Dekenij Sint-Ludgerusparochie

Heilig Hartplein 9 (Zele)
Achterin gelegen alleenstaand gebouw, ten noorden van de decanale Sint-Ludgeruskerk. In de voortuin, afgesloten met lage muur, staan haaks tussen de straat en de dekenij twee parallelle bijgebouwen, een Heilig Hartbeeld als oorlogsmonument.


Park Peeters

De Deckerstraat zonder nummer (Zele)
Gemeentelijk Park, zogenaamd Park Peeters op gronden van de inmiddels afgebroken herenwoning Peeters. Terrein door gemeentebestuur aangekocht, samengevoegd met een gedeelte van de dekenijtuin, opengesteld in 1976 en vervolgens heraangelegd in 1998-1999.


Twee burgerhuizen

De Deckerstraat 1, 3 (Zele)
Beeldbepalend vrijstaand ensemble van twee woningen in baksteenbouw. Deels onderkelderde neoclassicistische woning van twee bouwlagen en vier en drie traveeën onder schilddak met kunstleien (voorheen met pannen).