Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dekenij Sint-Ludgerusparochie en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-03-1997 tot heden

ID
10190
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10190

Besluiten

Dekenij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1997  ID: 3172

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving van de als monument beschermde dekenij, met inbegrip van de voortuin en restanten van de achtertuin die gedeeltelijk wordt ingenomen door het gemeentepark Park Peeters. Ook de bijgebouwen van de dekenij, de voormalige bewaarschool aan het Heilig Hartplein, het 19de-eeuwse hek op de afgeronde hoek van het plein met de De Deckerstraat, het aansluitende burgerhuis, onderverdeeld in twee woningen, en het burgerhuis op de hoek met het steegje naar de dekenij horen tot de afbakening als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de dekenij bestaande uit de tuin van de dekenij, de bijgebouwen aan het Heilig Hartplein, de school Heilig Hartplein 10, het 19de-eeuwse hek, de woningen gelegen De Deckerstraat 1-3 en 5 is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als restanten van een 18de-eeuwse tuin en 19de-eeuwse dorpsbebouwing. Als site teruggaand tot de opbouw van de pastorie in 1737 en in zijn huidige vorm grotendeels ontstaan rond 1875 bij de wijziging van het straattracé aan noordzijde van de kerk en na de aanleg van de verbindingsweg Zele-Lokeren in 1845.

artistieke waarde

als overwegend neoclassicistische gebouwen daterend van circa 1875. Op enkele details na vrijwel intact bewaard.

sociaal-culturele waarde

in casu stedenbouwkundige waarde: als overwegend 19de-eeuwse site in de dorpskern die de schakel vormt tussen de 18de-eeuwse dekenij en de beschermde kerk.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bewaarschool

Heilig Hartplein 10 (Zele)
Nieuwbouw in 1877 kadastraal genoteerd als rechthoekig complex rond binnenkoer, bestaande uit hoofdgebouw in neoclassicistische stijl en achterliggende lagere smallere vleugels.


Burgerhuis

De Deckerstraat 5 (Zele)
Beeldbepalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens kadasteronderzoek één van de eerste woningen, die na de aanleg van De Deckerstraat, in het derde kwart van de 19de eeuw werd gebouwd. Wit bepleisterd en beschilderd burgerhuis met twee uitgewerkte zichtgevels.


Dekenij Sint-Ludgerusparochie

Heilig Hartplein 9 (Zele)
Achterin gelegen alleenstaand hoofdgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen afgedekt door een schilddak met dakkapellen, daterend van 1737. Oostelijke uitbreiding van drie traveeën, daterend van 1875. In de voortuin, afgesloten met lage muur, staan haaks tussen de straat en de dekenij twee parallelle bijgebouwen van circa 1875, en een Heilig Hartbeeld als oorlogsmonument op 19 augustus 1945 ingehuldigd.


Park Peeters

De Deckerstraat zonder nummer (Zele)
Gemeentelijk Park, op gronden van de inmiddels afgebroken herenwoning Peeters. Park met een fraaie landschappelijke aanleg die mogelijk opklimt tot het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw, met een aantal grote oude beuken, vijvers én pittoreske bruggetjes in cementrustiek.


Twee burgerhuizen

De Deckerstraat 1-3 (Zele)
Beeldbepalend vrijstaand ensemble van twee woningen in baksteenbouw. Deels onderkelderde neoclassicistische woning van twee bouwlagen en vier en drie traveeën onder schilddak met kunstleien. Volgens kadastergegevens gebouwd in twee fasen: 1846 en circa 1870.