Beschermd monument

Turbinezaal electriciteitscentrale S.P.E.

Beschermd monument van 18-11-1999 tot heden

ID: 10194   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10194

Besluiten

Elektriciteitscentrale S.P.E: turbinezaal
definitieve beschermingsbesluiten: 18-11-1999  ID: 3501

Beschrijving

De turbinezaal van de elektriciteitscentrale S.P.E. in Ham is beschermd als monument.Waarden

De turbinezaal van de elektriciteitscentrale S.P.E. is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als uniek en fraai voorbeeld van een turbo-alternatorenzaal behorend tot een elektrische centrale, anno 1930, opgericht in een door de 'art-déco' stijl beïnvloede architectuur en heden nog uitgerust met 4 oorspronkelijke turbo- alternatoren met hun toebehoren;
Als een goed bewaard restant van de oude elektriciteitscentrale die door de Stad Gent in 1924 werd opgericht;
Als een materiële getuige van een belangrijk initiatief dat toentertijd door een grote stad kon worden genomen om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoefte aan elektriciteit bij haar bevolking .

industrieel-archeologische waarde


Als uniek en fraai voorbeeld van een turbo-alternatorenzaal behorend tot een elektrische centrale, anno 1930, opgericht in een door de 'art-déco' stijl beïnvloede architectuur en heden nog uitgerust met 4 oorspronkelijke turbo- alternatoren met hun toebehoren;
Als een goed bewaard restant van de oude elektriciteitscentrale die door de Stad Gent in 1924 werd opgericht;
Als een materiële getuige van een belangrijk initiatief dat toentertijd door een grote stad kon worden genomen om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoefte aan elektriciteit bij haar bevolking .

Aanduiding van

Is de bescherming van

Turbinezaal electriciteitscentrale S.P.E.

Ham 68 (Gent)
De bouw van de centrale aan de Ham werd aangevat in 1924, in opdracht van het stadsbestuur van Gent. De plannen voor de turbinezaal werden in 1930 goedgekeurd. Grote zaal met een lengte van circa 200m (10 traveeën inclusief controlekamer), breedte van circa 29 meter en hoogte van circa 36 meter.