Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met beaux-artsgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101944   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101944

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Laatclassicistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag uit 1811 opgetrokken in opdracht van Charles Joseph Xavier de Knyff (Antwerpen, 1754-1826), eigenaar van het aanpalende herenhuis. In 1911 liet de weduwe Alfons Scheepers de gevel in beaux-artsstijl verbouwen en verfraaien, met vernieuwing van het dak.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met beaux-artsgevel

Lange Nieuwstraat 19 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag uit 1811 opgetrokken in opdracht van Charles Joseph Xavier de Knyff (Antwerpen, 1754-1826), eigenaar van het aanpalende herenhuis. In 1911 liet de weduwe Alfons Scheepers de gevel in beaux-artsstijl verbouwen en verfraaien, met vernieuwing van het dak.