Beschermd monument

Kartuizerklooster: verbindingsvleugel tussen kapel en priorswoning

Beschermd monument van 23-05-2001 tot heden
ID: 10195   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10195

Besluiten

Verbindingsvleugel tussen priorswoning en kapel van kartuizerklooster
definitieve beschermingsbesluiten: 23-05-2001  ID: 3708

Beschrijving

Op 18-07-1996 zijn de voormalige priorswoning en kapel van het voormalige kartuizerklooster, heden het psychiatrisch ziekenhuis en revalidatiecentrum Sint-Jan-in-Deo, beschermd als monument. Deze bescherming is uitgebreid op 23-05-2001 met de verbindingsvleugel tussen de woning en kapel.Waarden

De verbindingsvleugel tussen de beschermde voormalige prioriswoning en kapel van het voormalige kartuizerklooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Als restant van het midden 17de-eeuwse kleine pandhof waarvan het -in 1872 verhoogde volume nog bewaard is gebleven. In 1810 werd deze vleugel aangepast in empirestijl tot luxueuze receptievleugel naar het ontwerp en zelfs gedeeltelijk door architect Montoisy. Hiervan getuigen nog de zogenaamde Palladiaanse toegangsdeur en venster, de nog bewaarde indeling van het gelijkvloers met toegangsdeur tot de antichambre en stucwerkplafond van de zogenaamde spiegelzaal.

historische waarde


Als restant van het circa 1480 ontstane klooster van de Derde Orde van St. -Franciscus. De verbindingsvleugel ontstond als onderdeel van het kleine pandhof dat onder prior Justus de Nokere van de kartuizerorde rond 1660 werd opgericht. Na de opheffing door keizer Jozef II in 1783 kreeg het klooster diverse functies waaronder deze van kruitmagazijn, kazerne, militair hospitaal, danszaal. In 1799 werd het domein aangekocht door Lieven Bauwens die het complex inrichtte tot een nieuw type domein met een vleugel bestemd voor ontvangsten en genodigden, een woon- en kantoorvleugel en de fabrieksgebouwen binnen hetzelfde domein. De verbouwing van de vleugel tot receptievleugel in empirestijl had plaats in 1810 naar de plannen en door Montoisy. In het empiresalon -de zogenaamde spiegelzaal- werd op 24 december 1814 na de tweede vrijheidsoorlog het vredesverdrag tussen de Verenigde Staten en Engeland ondertekend. In 1844 werd het domein aangekocht voor de broeders van St.-Jan de Deo die het in de loop van de 19de eeuw en de 20ste eeuw aanpasten en uitbreidden tot ziekenhuis en tenslotte tot psychiatrische kliniek. Sinds 1946 gefusioneerd met de broeders hiƫronymieten. De voormalige receptievleugel werd in 1872 voorzien van een tweede verdieping en circa 1950 werd het interieur grondig verbouwd.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kartuizerklooster

Fratersplein 9, 9A, Groenebriel 3 (Gent)
Het klooster Sint-Jan in Eremo werd gesticht in 1456 door de fraters van de Derde Orde van Sint-Franciscus belast met verzorging van zieken en krankzinnigen. In de 17de eeuw werd het klooster hersteld en uitgebreid en een nieuwe kloosterkerk gebouwd. In 1797 richtte Lieven Bauwens in het klooster een katoenspinnerij in, waarna de gebouwen in 1844 opnieuw werden ingericht als klooster.