Beschermd monument

Twee ijskelders van brouwerij-frisdrankenbedrijf Donny-Bartsoen

Beschermd monument van 06-06-2001 tot heden
ID: 10196   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10196

Besluiten

Brouwerij-frisdrankenbedrijf Donny-Bartsoen: ijskelders
definitieve beschermingsbesluiten: 06-06-2001  ID: 3713

Beschrijving

Twee ijskelders opgericht rond 1870 van brouwerij-frisdrankenbedrijf Donny-Bartsoen zijn beschermd als monument.


Waarden

Twee ijskelders zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde


De twee ijskelders van de "Brouwerij-frisdrankenbedrijf-ijskelder Donny-Bartsoen" zijn een uniek voorbeeld van dergelijke grote commerciële ijskelders bij een brouwerij, opgericht circa 1870.
Door de uitzonderlijke geografische en topografische ligging van de brouwerij op de flank van de Blandijnberg en de Westelijke Scheldeoever, in combinatie met de wetenschappelijke kennis van de eigenaars (mogelijk ontwerpers) - de familie Donny - kwam hier een voor België en mogelijk voor heel West-Europa uniek ensemble tot stand van ondergrondse industriële constructies met tunnel, opslagplaatsen, een hijsschacht en ijskelders horende bij de brouwerij-infrastructuur en waarvan de plannen bewaard bleven. De bovengrondse brouwerij gebouwen verdwenen volledig.
De ondergrondse ijskelders met cilindrische bakstenen constructies met enkel bovenaan geopend koepelgewelf vertonen in doorsnede een merkwaardige "dame jeanne-vorm". De bouwtechnische verwezenlijking van de ingegraven constructie, de indrukwekkende afmetingen, respectievelijk 9,50 en 12m diameter en 12 en 15m diep die tot 15 ton natuurijs konden bevatten, en de opmerkelijk gaaf bewaarde toestand dragen bij tot hun monumentale waarde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee ijskelders van brouwerij-frisdrankenbedrijf Donny-Bartsoen

Hoveniersberg zonder nummer, Sint-Pietersnieuwstraat zonder nummer (Gent)
De twee ijskelders opgericht rond 1870 maken deel uit van de site van het Emmaüskasteeltje aan de Sint-Pietersnieuwstraat en Hoveniersberg in Gent.