Beschermd monument

Hof ten Goede met domein

Beschermd monument van 13-11-1997 tot heden
ID: 10198   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10198

Besluiten

Hof ten Goede met stalling, omgrachting met sluisje en gietijzeren bruggetjes en kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-1997  ID: 3254

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch landhuis Hof ten Goede, het stalcomplex, de omgrachting van het domein met sluisje, de gietijzeren bruggetjes en toegangspoort en het kasteelpark.Waarden

Het Hof ten Goede met inbegrip van de stalling, omgrachting met sluisje en gietijzeren bruggetjes, kasteelpark is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als restant van een vanaf de 15de eeuw gekend hof met een structuur die vermoedelijk dateert uit de 16de eeuw. In 1840 verbouwd in neoclassicistische stijl met empirekenmerken naar ontwerp van Louis Minard. De neoclassicistische stalling dateert eveneens uit 1840.
Het omgrachte domein en parkgebied maakten reeds vanaf de 18de eeuw deel uit van het functie van de onderdelen van het domein gaat een 18de-eeuwse situatie.

artistieke waarde

als voorbeeld van een empiregetint neoclassicistisch kasteel naar ontwerp van Louis Minard met een bewaarde vermoedelijk 16de-eeuwse structuur. De uitbouw aan de noordgevel is nog een directe getuige van de 16de-eeuwse hof van plaisantie. Bewaarde 19de-eeuwse binnenindeling met onder meer gelijkvloers salon in neo-Vlaamserenaissance-stijl en salon op de verdieping met 18de-eeuwse schouw voorzien van stucwerk in rococostijl, verder elementen in empirestijl. Bewaarde 16de-eeuwse kelders.
Intact bewaarde 19de-eeuwse stalling in neoclassicistische stijl. Eenvoudige doch intact bewaarde 19de-eeuwse gietijzeren parkelementen namelijk toegangspoort, en twee bruggetjes. Landschapspark aangelegd in de 19de eeuw en aangepast in het begin van de 20ste eeuw.

sociaal-culturele waarde

in casu stedenbouwkundige waarde: : als beeldbepalend kasteel met uitgestrekt beboomd domein gelegen in het noordoosten van de gemeente langs de weg Dendermonde-Lokeren. Historisch referentiepunt in de gemeente Zele.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof ten Goede

Lokerenbaan 277 (Zele)
Hof ten Goede en later Het Verbrand Hof(ken), gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend kasteelbos ten zuiden. Restanten van de omgrachting zijn bewaard aan de noord-, west- en zuidzijde.