Beschermd monument

Dominicanenklooster: Dominicanenkerk

Beschermd monument van 13-11-2001 tot heden

ID
10201
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10201

Besluiten

Dominicanenkerk
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2001  ID: 3767

Beschrijving

De Dominicanenkerk van het Dominicanenklooster te Gent is beschermd als monument.Waarden

De dominicanenkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Vroeg neogotische kerk (meer bepaald de Style à la Cathédrale) met een interieuraankleding uit de vroege neogotiek, Reformed Gothic, late neogotiek en een enkel element uit de art deco.
De kerk behield volledig zijn architecturale vorm zoals ontworpen in 1852 door J.B. Van de Cappelle jr. (met uitzondering van de verwijderde natuurstenen torentjes en balustrade op de gevel). Deze oudste neogotische kerk van Gent is het meesterwerk van architect J.B. Van de Cappelle jr. en een schoolvoorbeeld van de romantische kerkenbouw tijdens de vroege neogotiek. In de jaren '20 van de 20ste eeuw werd een sacristie en gang bijgebouwd. Het interieur behield zijn aankleding zoals oorspronkelijk bedoeld (met uitzondering van het koor). De zijaltaren, biechtstoelen en kansel behoren tot de vroege neogotiek. De preekstoel van het huis Peeters-Divoort is een meesterwerk van de grondlegger van de Turnhoutse beeldhouwschool.
Het koor, de sacristie en de verbindingsgang zijn aangekleed met laat neogotisch schrijnwerk: koorbanken, doksaal, toegangsdeur, lambrisering, wasbekken.
De glasramen uit het atelier van J.B. Capronnier getuigen van de Reformed Gothic en behoren kwalitatief tot het beste dat het atelier produceerde. Camille Ganton-Defoin zet met zijn glasraam de rijke traditie van het neogotische glasraam voort tot in het interbellum.
Het nieuwe marmeren altaar uit 1929 is de laatste toevoeging tot het geheel en breekt bewust met de neogotiek door zij n afwijkende art decovormgeving

historische waarde


Vrijwel intact bewaarde neogotische kerk uit 1852 ontworpen door J.B. Van de Cappelle jr. in opdracht van de dominicanen. De kerk is de laatste grote uitbreiding van en op de terreinen van de oude Abdij van het Rijke Gasthuis.
De binneninrichting en glasramen zijn schenkingen van de families de Briarde, Borluut - Kervijn d'Oudt-Mooregem en De Rudder.
Voor de glasramen werden de vooraanstaande glazeniers J.B. Capronnier (Brussel) en C. Ganton (Gent) aangesproken. De preekstoel werd vervaardigd door de firma Peeters-Divoort uit Turnhout, grondlegger van de beeldhouwateliers in Turnhout.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dominicanenklooster

Hoogstraat 41 (Gent)
Voormalige leprozerie, of zogenaamd Rijke Gasthuis later Benedictinessenabdij en vervolgens Dominicanenklooster. De pseudo-basilicale kerk in de Holstraat is een volwaardig onderdeel van het Dominicanenklooster. De kerk werd in 1852 ontworpen door Jean Baptiste Van de Cappelle junior.