Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door Aloïs De Beule

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 10202   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10202

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4864

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Waarden

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Zele is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Imposant en sterk architecturaal gedenkteken opgebouwd rond een drieledige granieten sokkel met aan de voorzijde het opschrift "AAN ONZE HELDEN / 1914-1918" en aan de achterzijde het opschrift "AAN ONZE / MARTELAREN".
Sterk symboliserende en geladen beeldentaal uitgedrukt door het levensgrote bronzen beeld van de vredesmaagd of engel met lauwerkrans en met het zwaard der overwinning in de linkerhand en in de rechterhand een olijftak, symbool van de vrede. Aan het voetstuk een fraai figuratief beeld van een stervende soldaat met vaandel en neervallend geweer in de hand. Aan de achterzijde centraal een bronzen reliëf dat de zware arbeid en het lijden van de opgeëisten symboliseert, onderaan gesigneerd "A.D. BEULE".
Symboliek en uitbeelding zijn representatief voor het oeuvre van de Gentse beeldhouwer Aloïs De Beule (1861-1935), die in Zele was geboren. Hij richtte te Gent een eigen atelier in voor religieuze kunst. Belangrijke medewerkers waren Oscar Sinea, Geo Verbanck, Louis Du Bar, Leo Sarteel, Modest Van Hecke, Achille Moortgat en Jules Vits. Aloïs De Beule evolueerde van een neogotische kunst naar een monumentale realistisch expressieve beeldhouwkunst.
In 1948 werd het herdenkingsmonument zijwaarts vergroot door de toevoeging van twee lagerafgeschuinde sokkels, vormelijk aansluitend bij het monument, en waarop de namen van burgerlijke en militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, met op de hoeken een bronzen gestrikte lauwerkrans.

historische waarde

Oorlogsmonument ter nagedachtenis van de helden en martelaren van de Eerste en Tweede Wereldoorlog van Zele. Opgericht en feestelijk onthuld op 15 juli 1923, met op de sokkel het gemeentewapen en een bronzen reliëf met de voorstelling van de gemeente Zele, aan weerszijde geflankeerd door marmeren panelen met de namen van gesneuvelde soldaten. In 1948 werden op twee arduinen panelen de namen van de burgerlijke en militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Naast de viering van de overwinning wil de beeldengroep ook een boodschap van vrede uitdragen.
De sterke symboliek en lichaamstaal van de levensgrote figuren op een hoog en breed voetstuk, en dit gelegen middenin een ovaalvormig park, geven aan het monument een sterk beeldbepalend karakter op het plein.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument ontworpen door Aloïs De Beule

Koningin Astridplein zonder nummer (Zele)
Monument voor de oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog ingeplant op een ovaal perk. Vervaardigd door de in Zele geboren beeldhouwer Aloïs De Beule en feestelijk onthuld op 15 juli 1923.