Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102044   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102044

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Twee gekoppelde burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, de resterende linker panden van een geheel van oorspronkelijk vier woningen, volgens de bouwaanvraag uit 1880 gebouwd in opdracht van decoratief beeldhouwer Louis Caluwaert. Deze stond zelf in voor de sculpturale decoratie en tekende wellicht ook het gevelontwerp.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Leeuwerikstraat 28-30 (Antwerpen)
Twee gekoppelde burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, de resterende linker panden van een geheel van oorspronkelijk vier woningen, volgens de bouwaanvraag uit 1880 gebouwd in opdracht van decoratief beeldhouwer Louis Caluwaert. Deze stond zelf in voor de sculpturale decoratie en tekende wellicht ook het gevelontwerp.