Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadskern Lokeren

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-03-1998 tot heden
ID: 10205   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10205

Besluiten

Geografisch pakket Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1998  ID: 3295

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de stadskern van Lokeren, bestaande uit het zuidelijk gedeelte met de historische stadskern en het noordelijk deel rond de 19de-eeuwse wijk in de buurt van het station. Het centrum van Lokeren werd reeds in 1986 als stadsgezicht beschermd, maar deze bescherming werd in 1988 opgeheven.

Het zuidelijk deel omvat de plein- en straatwanden of delen van straatwanden binnen de historische stadskern van Lokeren: in het noorden een deel van de zuidzijde van de Durmelaan en Grote Kaai; in het oosten de straatwanden van het deel van de Torenstraat tot het Sint-Laurentiusplein, het aansluitende Kerkplein en de straatwanden van de Kerkstraat; in het zuiden de straatwanden van de Luikstraat, Voermanstraat en het Vrijheidsplein; en in het westen het Vrijheidsplein, de oostelijke straatwand van de Roomstraat, de straatwanden van de Groentemarkt; en de verschillende wanden van de Markt en de straatwanden van de centraal gelegen Schoolstraat met zijsteegje, Vieremmerstraat.

Het noordelijk deel omvat de in het noorden aansluitende Stationswijk van Lokeren op de linker Durme-oever omvattende de oostelijke en zuidelijke wanden van het Stationsplein, de straatwanden van de Stationsstraat en Koophandelstraat en de zuidwand van de Prosper Thuysbaertlaan.

De historische en architecturaal waardevolle panden, met duidelijk intrinsieke waarde dragen bij tot het vormen van een totaalbeeld van het optisch leefmilieu. Van deze panden is het volledige perceel binnen de afbakening opgenomen. Voor de overige begeleidende bebouwing, verbouwde panden of nieuwbouw wordt de begrenzing van het stadsgezicht op de gevellijn gelegd. Bij deze panden maakt de binnenblokbebouwing geen deel uit van het stadsgezicht. Alle gevels op de grens van de afbakening maken dus deel uit van de bescherming.Waarden

De stadskern van Lokeren is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van het zuidelijk deel van het stadsgezicht: als oudste straten van Lokeren met behouden tracés en varierende, nog overwegend kleinschalige bebouwing.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de gevelwanden met nog enkele gebouwen uit de 17de en 18de eeuw opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen, in barokstijl of 18de-eeuwse Lodewijkstijlen en vooral 19de- en begin-20ste-eeuwse gebouwen met mooie voorbeelden van neoclassicistische, neo-Vlaamserenaissance, neotraditionele, eclectische en art-nouveauhuizen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de gevelwanden met nog enkele gebouwen uit de 17de en 18de eeuw opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen, in barokstijl of 18de-eeuwse Lodewijkstijlen en vooral 19de- en begin-20ste-eeuwse gebouwen met mooie voorbeelden van neoclassicistische, neo-Vlaamserenaissance, neotraditionele, eclectische en art-nouveauhuizen.

historische waarde

van het noordelijk deel van het stadsgezicht: als nieuwe wijk ontstaan na de aanleg van de spoorweg "het Land van Waas" in 1846 met station in het noorden, rechthoekig Stationsplein ervoor in het zuiden en twee verbindingsstraten naar de Durme en het oude stadscentrum.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de 19de-eeuwse en begin-20ste-eeuwse bebouwing met mooie voorbeelden van neoclassicistische, neo-Vlaamserenaissance, neotraditionele en eclectische burgerhuizen, vaak gebouwd in beeldbepalende ensembles en enkele opmerkelijke art-nouveauhuizen, ontworpen door bekende Gentse of Lokerse architecten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de 19de-eeuwse en begin-20ste-eeuwse bebouwing met mooie voorbeelden van neoclassicistische, neo-Vlaamserenaissance, neotraditionele en eclectische burgerhuizen, vaak gebouwd in beeldbepalende ensembles en enkele opmerkelijke art-nouveauhuizen, ontworpen door bekende Gentse of Lokerse architecten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadskern Lokeren

Bosmanstraat, Durmelaan, Gasstraat, Groentemarkt, Grote Kaai, Kapellestraat, Kazernestraat, Kerkplein, Kerkstraat, Knokkestraat, Koophandelstraat, Lindestraat, Luikstraat, Markt, Molenstraat, Nijverheidstraat, Oude Vismijn, Patershof, Poststraat, Prosper Thuysbaertlaan, Roomstraat, Schoolstraat, Sint-Laurentiusplein, Stationsplein, Stationsstraat, Torenstraat, Vieremmersstraat, Voermanstraat, Vrijheidsplein, Zand (Lokeren)
De stadskern van Lokeren bestaat uit het zuidelijk gedeelte met de historische stadskern en het noordelijk deel rond de 19de-eeuwse wijk in de buurt van het station.


Is de omvattende bescherming van

18de-eeuws herenhuis

Roomstraat 40 (Lokeren)
Herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw; twee bouwlagen en vier aaneensluitende traveeën onder mansardedak, in de gevelas voorzien van een steekbogige dakkapel in een arduinen omlijsting met voluten en een vaas als bekroning.


Acacia bij dekenij

Kerkplein zonder nummer (Lokeren)
Op het einde van een doodlopend straatje ten westen van de dekenij staat een oude acacia. In het zicht vanaf het kerkplein is de boom beeldbepalend. De boom heeft een goede vitaliteit, ook al heeft hij de kenmerken van een veteraanboom.


Academie

Grote Kaai 2 (Lokeren)
Rechthoekig gebouw met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van dertien traveeën met afgeschuinde hoektravee en twee bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen). In 1834 ontworpen door architect Johan Beeckman (Dendermonde) met een vijfvoudige functie.


Afspanning In de gouden appel

Kerkstraat 65, 69 (Lokeren)
Hoekhuis van drie bouwlagen en zes traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen) met smeedijzeren nokhek. Recente gevelbekleding van machinesteen.


Architectenwoning van Theodore Welvaert

Stationsstraat 13 (Lokeren)
Onderkelderd enkelhuis, in 1869 (cartouche) door stadsarchitect Theodore Welvaert voor eigen gebruik gebouwd. Neobarokke lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.


Art-nouveauburgerhuis

Stationsplein 15 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen. Parement van gele baksteen op natuurstenen sokkel.


Art-nouveauburgerhuis

Stationsplein 14 (Lokeren)
Onderkelderd huis met twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Baksteenbouw op arduinen sokkel met segmentbogig keldervenster met twee tussenstijlen.


Beluik Duivelshofken

Luikstraat 23-49 (Lokeren)
Bestaande uit negen huisjes gebouwd in repeterend schema en gegroepeerd rondom een vierkant middenplein met een centrale knotwilg.


Beluikje

Vrijheidsplein 5-12 (Lokeren)
Beluikje bestaande uit een rij witgekalkte huisjes van twee bouwlagen onder zadeldaken.


Boek- en steendrukkerij

Kerkstraat 53 (Lokeren)
Voormalige boek- en steendrukkerij met verwaarloosde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen, uit de eerste helft van de 19de eeuw met winkelvitrines op de begane grond.


Brouwersgasthof

Stationsstraat 44-46 (Lokeren)
Statig neoclassicistische lijstgevel, bepleisterd en beschilderd, in 1857 ontworpen door architect Jean Joseph Stevens (Lokeren) in de stijl van het toenmalig station aan de overzijde van het plein.


Brughuis

Prosper Thuysbaertlaan zonder nummer (Lokeren)
Neobarok hoekhuis van baksteen met verwerking van arduin aan de sokkel, deur- en vensteromlijstingen en topgevelafwerking, in 1909 gebouwd als huis voor de brugdraaier.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 21 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, met deels gewijzigde begane grond, versierd met imitatiebanden, uitstralend boven de vensters.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 3 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), in de eerste helft van de 19de eeuw te dateren.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 2 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Voermanstraat 3-5 (Lokeren)
Pand van twee traveeën en twee bouwlagen, een geheel vormend met hoekhuis 'De Ton'.


Burgerhuis

Stationsstraat 29 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ontpleisterde lijstgevel van baksteen; arduinen plint, kordons, balkon en balusterborstweringen op de bel-etage.


Burgerhuis

Stationsstraat 6 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevel op zware arduinen sokkel en met achteruitspringende eerste travee.


Burgerhuis

Stationsplein 12 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Stationsplein 6 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; vier traveeën en drie bouwlagen, heden onder platdak.


Burgerhuis

Schoolstraat 71 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder tentdak.


Burgerhuis

Schoolstraat 65-69 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Schoolstraat 46 (Lokeren)
Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint met aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw en uit de 20ste eeuw.


Burgerhuis

Schoolstraat 39-41 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint.


Burgerhuis

Roomstraat 42 (Lokeren)
Huis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, leipannen) voorzien van een centrale dakkapel in een arduinen omlijsting met voluten en bekronende vaas.


Burgerhuis

Roomstraat 20 (Lokeren)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat), in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.


Burgerhuis

Prosper Thuysbaertlaan 12A (Lokeren)
Huis met art-nouveaugetinte lijstgevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Koophandelstraat 25 (Lokeren)
Huis met art-nouveau-inslag uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Kerkstraat 72 (Lokeren)
Burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 62 (Lokeren)
In zijn huidige vorm gecementeerde lijstgevel met zes traveeën en twee bouwlagen, en zadeldak.


Burgerhuis

Kerkstraat 48 (Lokeren)
Gedecapeerde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw en beëindigd op een houten kroonlijst op klossen.


Burgerhuis

Kerkstraat 15 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel; drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van een oeil de boeuf en een dakvenster met gebroken fronton en geflankeerd door neerliggend rolwerk, uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Groentemarkt 7 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schuin mansardedak, voorzien van twee dakkapellen; in zijn huidige vorm in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren, doch met oudere kern.


Burgerhuis

Luikstraat 13 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 4 (Lokeren)
Bakstenen lijstgevel in neotraditionele stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 49 (Lokeren)
Sierlijk burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Luikstraat 70 (Lokeren)
Vervallen huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.


Burgerhuis

Markt 10 (Lokeren)
Oorspronkelijk een enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlaag uit de 18de eeuw, door aanpassingswerken in 1902 naar ontwerp van architect Van Hoecke-Peeters (Gent) uitgebreid.


Burgerhuis

Prosper Thuysbaertlaan 5 (Lokeren)
Onderkelderd huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 22 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 19de eeuw. Gedecapeerde bakstenen lijstgevel op arduinen plint.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 27 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te situeren.


Burgerhuis en directeurswoning met remise

Prosper Thuysbaertlaan 8-9 (Lokeren)
Twee huizen van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis gedateerd 1913

Prosper Thuysbaertlaan 7 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met een dakvenster, van 1913 (gevelsteen).


Burgerhuis in geometrische art nouveau

Stationsplein 13 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en verspringende bouwlagen. Kleurrijke baksteenbouw op arduinen sokkel met korfbogig keldervenster.


Burgerhuis in rococo

Groentemarkt 10 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen en leien) voorzien van twee dakkapellen met rondbogige kroonlijst en bolmotief, en een centraal fronton met golvende kroonlijst en rondboogvenster omgeven door rococorankwerk.


Burgerhuis met doorgang naar beluikje

Kerkstraat 52 (Lokeren)
Huis van twee bouwlagen en vier traveeën met gewijzigde begane grond.


Burgerhuis met Mariabeeld

Voermanstraat 12 (Lokeren)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, leien) met twee dakkapellen (1922).


Burgerhuis met Sint-Jozefbeeld

Schoolstraat 18 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; gedecapeerde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis, gedateerd 1750

Kerkstraat 54 (Lokeren)
Huis met in- en uitzwenkende topgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Traditionele verankerde baksteenbouw met bepleisterde en beschilderde voorgevel gedateerd 1750.


Classicistisch burgerhuis

Markt 56 (Lokeren)
Classicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen bekroond door een driehoekig fronton met tandlijst en oculus, en afgedekt door een zadeldak, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.


Classicistisch hoekhuis, gedateerd 1784

Vrijheidsplein 20 (Lokeren)
Herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen, afgedekt door een zadeldak (Vlaamse pannen) voorzien van twee dakkapellen met afgewolfd dakje.


Dekenij ontworpen door Jacques van Hoecke

Kerkplein 4 (Lokeren)
In 1850 gebouwd naar ontwerp van architect Jacques van Hoecke (Gent).


Drie burgerhuizen

Koophandelstraat 13-17 (Lokeren)
Burgerhuizen van respectievelijk vier en tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Drie neotradionele stadswoningen

Luikstraat 62-66 (Lokeren)
Drie neotraditionele bakstenen gevels, elk drie traveeën en twee bouwlagen, in 1900 gebouwd (gevelsteen).


Eclectisch burgerhuis

Grote Kaai 5 (Lokeren)
Huis in eclectische stijl met gecombineerde lijst- en schoudergevel, naar ontwerp van architect Joseph van Bogaert, 1913 gedateerd in cartouche.


Eclectisch herenhuis ontworpen door E. Van Hoecke-Peeters

Kerkstraat 35 (Lokeren)
Eclectisch herenhuis met neoclassicistische inslag; vijf traveeën en drie bouwlagen, in 1900 (zie jaarsteen) gebouwd naar ontwerp van architect Van Hoecke-Peeters (Gent) voor de heer Stanislas Cock-Cruyt.


Eclectisch hoekhuis van 1908

Markt 66 (Lokeren)
Eclectisch hoekhuis in 1908 gebouwd (gevelsteen) doch met later totaal gewijzigde begane grond.


Eclectische burgerhuizen van 1909

Stationsplein 16-17, 18 (Lokeren)
Samen geconcipieerde panden van 1909 (cartouche) in eclectische stijl; twee bouwlagen onder mansardedak met vier dakkapellen en centraal dakvenster met inzwenkende topgevel.


Eenheidsbebouwing

Luikstraat 1-5 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing uit de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen en respectievelijk drie, twee en vier traveeën.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Schoolstraat 29-33 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van respectievelijk twee, drie en twee traveeën en drie bouwlagen, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.


Eenheidsbebouwing van drie stadswoningen

Luikstraat 42-46 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van drie huizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Eenheidsbebouwing van vier huisjes

Torenstraat 2-4, 16-18 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van vier woonhuisjes met verankerde gecementeerde lijstgevel van respectievelijk twee, drie, drie en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak elk voorzien van een klimmende dakkapel, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Empirewoning met bedrijfsgebouwen en Kasteel Sterrebeek

Groentemarkt 5 (Lokeren)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met empire inslag uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Ensemble van burgerhuizen

Sint-Laurentiusplein 3, Torenstraat 24-26 (Lokeren)
Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint, uit de 19de eeuw. Thans ingedeeld in drie woningen.


Heilige Antonius van Padua-kerk

Luikstraat 10 (Lokeren)
Driebeukige, transeptloze, pseudobasilicale kloosterkerk in neogotische stijl opgetrokken in 1850-52 naar ontwerp van stadsarchitect Jean Joseph Stevens.


Herenhuis

Voermanstraat 14 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Schoolstraat 66-68 (Lokeren)
Kleurrijke bakstenen lijstgevel uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw; acht traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van drie dakkapellen met driehoekig fronton.


Herenhuis

Roomstraat 32 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), op 16 mei 1883 voor Dr. d'Hollander ontworpen, mogelijk door architect Emile Van Hoecke. Begane grond in 1937 door architect Victor Renders omgebouwd tot winkelpui.


Herenhuis

Kerkstraat 27-29 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, vier traveeën en slechts bewaarde bovenverdieping en puilijst op consoles.


Herenhuis

Kerkstraat 17 (Lokeren)
Grotendeels verminkt herenhuis uit de 19de eeuw, waarvan enkel nog de twee bovenverdiepingen en drie traveeën behouden zijn.


Herenhuis

Kerkstraat 16 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Enkelhuisopstand: gedecapeerde lijstgevel op arduinen sokkel.


Herenhuis

Kerkstraat 10 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw; in 1875 verhoogd door vergroting van de bovenvensters en aanbrengen van het zwaar hoofdgestel


Herenhuis

Zand 2 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw tot de eerste helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Markt 53 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Luikstraat 71-73 (Lokeren)
Huis van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in de tweede helft van de 18de eeuw of begin 19de eeuw te dateren. Gedecapeerde lijstgevel op arduinen plint.


Herenhuis

Luikstraat 77 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Luikstraat 79 (Lokeren)
Analoog huis met nummer 77 doch slechts van drie traveeën en met gewijzigde begane grond.


Herenhuis

Kerkstraat 66 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Markt 73 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Latere wijziging van de begane grond en de tweede bouwlaag met gevelbrede erker.


Herenhuis

Prosper Thuysbaertlaan 6 (Lokeren)
Onderkelderd herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).


Herenhuis in Louis-Philippestijl

Groentemarkt 27 (Lokeren)
Herenhuis in Louis-Philippestijl, van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), in 1858 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Jean Joseph Stevens.


Herenhuis van 1783

Luikstraat 69 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oudere kern van 1783, aangegeven door de rechthoekige arduinen deuromlijsting met rechte, gedateerde tussendorpel.


Herenhuis van 1871

Markt 42 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1871.


Herenhuis van 1871

Markt 39 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), in 1871 gebouwd naar ontwerp van architect Emile Van Hoecke (Gent).


Hoekhuis

Stationsstraat 1 (Lokeren)
Hoekhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit midden 19de eeuw van respectievelijk twee, één en vijf traveeën; twee en een halve bouwlaag onder afgesnuit zadeldak (leien).


Hoekhuis

Markt 65 (Lokeren)
Hoekhuis met twee + één + twee traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Schoolstraat 43 (Lokeren)
Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder platdak, uit 1930 (gevelsteen) vermoedelijk met oudere kern.


Hoekhuis De Ton

Voermanstraat 1 (Lokeren)
Hoekhuis van 1910 (gevelsteen). Afgeschuinde hoektravee, evenals de tweede travee iets vooruitspringend en bekroond door een in- en uitzwenkende top met voluten van natuursteen.


Hoekhuis in art-nouveaustijl

Vrijheidsplein 19 (Lokeren)
Hoekhuis in art-nouveaustijl van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leipannen en mechanische pannen), gedateerd 1907. Lijstgevel met arduinen plint en gevelbekleding van geglazuurde baksteen van verschillende kleur (voornamelijke wit). Afgeschuinde hoektravee.


Hoekhuis in neotraditionele stijl

Luikstraat 38-40 (Lokeren)
Hoekhuis in neotraditionele stijl van 1925 (gevelsteen) naar ontwerp van architect H. Van den Broucke; twee bouwlagen onder mansardedak (kunstleien) voorzien van twee dakkapellen.


Hoekhuis met houten winkelpui

Luikstraat 36 (Lokeren)
Hoekhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis ontworpen door Theodore Welvaert

Kerkstraat 8 (Lokeren)
Hoekhuis van respectievelijk drie, één en één travee en drie bouwlagen in neo-Vlaamse renaissance, in 1891 gebouwd naar ontwerp van architect Theodore Welvaert voor de familie Van Damme.


Hoekhuis van 1840

Kerkstraat 2 (Lokeren)
Hoekhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevels van vier + zes traveeën (zijgevel) en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), op 13 maart 1840 ontworpen door architect Johan Beeckman.


Hoekhuis, café

Luikstraat 2 (Lokeren)
Hoekhuis van twee bouwlagen, met afgeschuinde hoektravee en mansardedaken (mechanische pannen), uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.


Hoofdpost Electriciteit

Voermanstraat 29 (Lokeren)
Gebouw opgericht in 1921 als hoofdpost van de elektriciteitsbedeling (gevelsteen); twee bouwlagen onder plat dak.


Hospice des Orphelins

Kerkplein 2 (Lokeren)
In 1853-54 gebouwd als "Hospice des Orphelins". Later stadsschool geworden en veranderd in 1882 naar ontwerp van stadsarchitect Theodore Welvaert.


Hotel In de Vier Eemers

Groentemarkt 24 (Lokeren)
Jammerlijk verbouwd voormalig hotel, daterend uit eind 18de eeuw. Thans gedecapeerde bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.


Huis De Wolmolen

Markt 69 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leipannen), vermoedelijk in het vierde kwart van de 18de eeuw gebouwd.


Huis Groene Poort

Markt 72 (Lokeren)
Traditionele verankerde bak- en zandsteenbouw van 1699 (gevelsteen) en in 1972 grondig gerestaureerd door architect Jean Maloens (Leuven).


Huis Paul Cruyt

Kerkstraat 9 (Lokeren)
Empire getint huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1831. In de eerste drie traveeën, winkelpui.


Kapel van de Heilige Laurentius

Luikstraat zonder nummer (Lokeren)
Gebouwd in 1633 als vrijstaand gebouwtje vlak tegenover de vroegere tuinuitgang van het domein der adelijke familie Ryngaut. In 1768-69 kreeg het zijn huidige straatgevel.


Klooster der paters minderbroeders

Luikstraat 10-12 (Lokeren)
Bestaande uit achterin gelegen en daardoor onopvallende kloostergebouwen en haaks op de straat ingeplante kerk met voorgevel op de rooilijn. De paters vestigden zich alhier in 1848 in een ruim herenhuis. Na de bouw van de kerk, werden in 1870 nieuwe kloostergebouwen opgetrokken achter het kooreinde.


Neobarok herenhuis

Stationsplein 10 (Lokeren)
Statig neobarok herenhuis in 1883 ontworpen door architect Emile Van Hoecke (Gent) voor de heer Hector Thuysbaert.


Neogotische eenheidsbebouwing

Stationsplein 7-8, 9 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing in neogotische stijl uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw, bestaande uit drie panden met bakstenen trapgevels.


Neogotische huizenrij

Koophandelstraat 2-26 (Lokeren)
Rij burgerhuizen met trapgevels in 1906 opgetrokken naar ontwerp van architect E. Van Peteghem.


Neotraditioneel burgerhuis van 1937

Torenstraat 10-12 (Lokeren)
Twee woningen in neotraditionele bak- en zandsteenstijl van 1937, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van twee dakvensters met rolwerk en fronton.


Neotraditioneel hoekhuis

Groentemarkt 16-17 (Lokeren)
Hoekhuis van twee bouwlagen en vier + één + drie traveeën in neotraditionele stijl, circa 1910 opgetrokken.


Neotraditionele huizenrij

Koophandelstraat 28-42 (Lokeren)
Bij nummer 2-26 aansluitende huizenrij in neotraditionele stijl, in 1910 uitgevoerd naar ontwerp van architect H. Van den Broucke (Tielt).


Olieslagerij

Prosper Thuysbaertlaan 10 (Lokeren)
Voormalige olieslagerij, in kern opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, na een brand in 1891 deels verhoogd met drie bouwlagen en omgevormd tot textielfabriek (koorden, wieken, linten).


Opgaande linde als vredesboom

Vrijheidsplein zonder nummer (Lokeren)
Centraal op het Vrijheidsplein, op een rond punt tegenover het oorlogsmonument werd een opgaande linde als vredesboom geplant.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Markt 46 (Lokeren)
Hoofdkerk van Lokeren, staande ten zuidoosten van het marktplein. Ten noorden geasfalteerd kerkplein met bomen; ten zuiden klein plantsoen met beschermd "Ryngautmonument" van 1778.


Postgebouw van 1906

Markt 15 (Lokeren)
Hoekgebouw in neotraditionele stijl van twee bouwlagen onder zadeldaken (leien), gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect Alfons Van Houcke.


Rij burgerhuizen in art-nouveaustijl

Stationsstraat 10-22 (Lokeren)
Huizenrij van zeven panden in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Rij eclectische burgerhuizen

Vrijheidsplein 29-30, 31 (Lokeren)
Huizenrij in eclectische stijl met barokke inslag, circa l920 opgetrokken als oostelijke afsluiting van het plein.


Rij neotraditionele stadswoningen

Roomstraat 2-18 (Lokeren)
Huizenrij in neotraditionele stijl, gebouwd in 1911-12 (gevelstenen).


Rij stadswoningen

Luikstraat 72-80 (Lokeren)
Rij eenvoudige gecementeerde lijstgevels van twee a drie bouwlagen onder zadeldaken, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.


Rij stadswoningen

Luikstraat 24-26, 30-32 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Rijhuis gesplitst in twee woningen

Groentemarkt 14-15 (Lokeren)
Nr. 15-16. Thans tot twee woningen verbouwd rijhuis van vier trav. en twee bouwl. onder geknikt zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). Gewijzigde begane gronden. Rechth. muuropeningen. Zijgevels met aandaken verraden oude kern.


Rijkslagere school

Schoolstraat 56 (Lokeren)
Neoclassicistisch vierkant gebouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder tentdak (Vlaamse pannen), gebouwd in 1858 naar ontwerp van stadsarchitect Jean Joseph Stevens.


Ryngautmonument

Markt zonder nummer (Lokeren)
Ryngautmonument van 1778, enkele jaren geleden gerestaureerd door architect R. Warie (Gent).


Sint-Lodewijkscollege

Markt 48-49 (Lokeren)
In 1714 gebouwd en in 1850 verkocht aan het bisdom Gent om er het huidig college in te vestigen. Sinds de restauratie van 1907 onder leiding van architect H. van den Broucke, een gedecapeerde bakstenen lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met brede overstek (leien) en voorzien van twee dakvensters.


Stadhuis Lokeren

Groentemarkt 1 (Lokeren)
Hoekgebouw van twee bouwlagen, in 1761 opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt (Gent).


Stads-Lagere Jongensschool, beroeps- en nijverheidsschool

Durmelaan 34 (Lokeren)
In 1926 gebouwd naar ontwerp van architect Hubert De Maen (Lokeren).


Stadspomp

Prosper Thuysbaertlaan zonder nummer (Lokeren)
Op de hoek van het Prinses Josephine-Charlottepark staat een in onbruik geraakte openbare pomp. Het is een gietijzeren pomp opgesteld in een driehoekige zandstenen constructie, in 1911 uitgevoerd door J. de Decker uit Dendermonde, ontworpen door architect H. Vanden Broecke.


Stadswoning

Vrijheidsplein 1 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel; drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, voorzien van een houten dakkapel met drie lichten, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Voermanstraat 13 (Lokeren)
Huis met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevel op arduinen plint.


Stadswoning

Torenstraat 8 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Stationsstraat 25 (Lokeren)
Smal enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gedecapeerde baksteenbouw met verwerking van arduin voor de puilijst.


Stadswoning

Schoolstraat 32 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Schoolstraat 4 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Roomstraat 44 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Roomstraat 38 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, oorspronkelijk deel uitmakend van nummer 36 met behouden bepleistering en beschildering.


Stadswoning

Roomstraat 36 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een recente klimmende dakkapel, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Roomstraat 34 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Roomstraat 3 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, zoals aan de overzijde van de straat, in neotraditionele stijl met barokke inslag, gebouwd in 1912 (gevelsteen).


Stadswoning

Markt 13 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leipannen) voorzien van drie oeil de boeufs. Oorspronkelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch begin 20ste eeuw aangepast in de hoogte door toevoeging van de gevelbekroning en nieuwe bedaking.


Stadswoning

Markt 5 (Lokeren)
Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). voorzien van een centraal verankerd dakvenster met trapgevelbekroning (3 trappen + bolmotief als bekroning).


Stadswoning

Kerkstraat 31 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Kerkstraat 22 (Lokeren)
Volledig vernieuwd breedhuis van drie traveeën en vier bouwlagen.


Stadswoning

Kerkstraat 18 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Kerkstraat 1 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel, licht geknikt om de straatbocht te volgen; zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Groentemarkt 28 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, ongeveer in het eerste kwart van de 19de eeuw te dateren.


Stadswoning

Groentemarkt 23 (Lokeren)
Eveneens oorspronkelijk huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, mechanische pannen), uit eind 18de tot begin 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 22 (Lokeren)
Oorspronkelijk huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 21 (Lokeren)
Rijhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Groentemarkt 18 (Lokeren)
Huis met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 6 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, tot de 18de eeuw opklimmend.


Stadswoning

Markt 57 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevel met vier traveeën, drie bouwlagen en platdak, uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 55 (Lokeren)
Huis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebroken schilddak (Vlaamse pannen, leien) voorzien van een centraal dakvenster met rondboogvenster en gebogen kroonlijst met siervaas, uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Stadswoning

Markt 32 (Lokeren)
Haaks op het voorgaande staand enkelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 31 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 30 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (asbestleien) voorzien van twee dakkapellen, uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 19 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw,


Stadswoning

Luikstraat 82 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Luikstraat 54 (Lokeren)
Huis met gedecapeerde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 1 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 2 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in het midden puntvormig omhoog stekend, met kern uit de 18de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 3 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren, met gewijzigde begane grond.


Stadswoning

Groentemarkt 4 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 20 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in de eerste helft van de 19de eeuw te dateren.


Stadswoning

Groentemarkt 29 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw, qua ornamentiek verder aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 2 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, met moderne gewijzigde begane grond.


Stadswoning

Markt 40 (Lokeren)
Huisje van twee bouwlagen onder steil zadeldak. Volledig gewijzigde gevelindeling.


Stadswoning

Roomstraat 26 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), eind 19de eeuw te situeren.


Stadswoning

Stationsstraat 9 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met horizontale belijning door arduinen kordons.


Stadswoning

Stationsstraat 15 (Lokeren)
Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak voorzien van twee oeil de boeufs en een centrale dakkapel met neerhangend rolwerk en segmentbogig fronton, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Vrijheidsplein 13 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Bakstenen in- en uitgezwenkte topgevel met verwerking van zandsteen voor plint, venster- en deuromlijstingen en geveltopafboording, in de tweede helft van de 17de eeuw te dateren.


Stadswoning

Vrijheidsplein 16 (Lokeren)
Huis met lijstgevel van twee bouwlagen onder mansardedak. Volledig verbouwde begane grond en nieuwe gevelbekleding van machinesteen.


Stadswoning gedateerd 1663

Vrijheidsplein 14 (Lokeren)
Huis met verankerde bakstenen trapgevel (acht trappen en overhoeks topstuk), in een gevelsteen 1663 gedateerd.


Stadswoning gedateerd 1796

Torenstraat 22 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Stadswoning met halsgevel

Markt 51 (Lokeren)
Huis met klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebroken schilddak (mechanische pannen en leien), uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Stadswoning van 1798

Vrijheidsplein 26 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van 1798, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Derde bouwlaag toegevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning van 1922

Luikstraat 17 (Lokeren)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Markt 75-76 (Lokeren)
Bestaande uit twee afzonderlijke panden. Gebouwd midden 17de eeuw voor rekening van Georges Godaert, griffier van Lokeren, heer van Bistelles, erfachtig meier van Moerbeke, commies van het Land van Waas. Gelijkvloerse verdieping van beide huizen in de loop van de 18de eeuw verbouwd. Tijdens een restauratie van 1910 door architect H. Van den Broucke (Lokeren) grondig gewijzigd en aan elkaar aangepast.


Twee burgerhuizen

Torenstraat 11-13 (Lokeren)
Burgerhuizen met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Twee burgerhuizen

Stationsstraat 19-21 (Lokeren)
Twee onderkelderde huizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), in spiegelbeeld, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Twee burgerhuizen

Stationsstraat 2-4 (Lokeren)
Burgerhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van twee dakkapellen en een centraal dakvenster, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Twee burgerhuizen

Schoolstraat 38-40 (Lokeren)
Twee panden van twee bouwlagen met Vlaamse renaissance inslag, 1913 gedateerd, en voorzien van verhoogde halsgevels en dakvensters met driehoekig fronton.


Twee burgerhuizen

Durmelaan 10-12 (Lokeren)
Burgerhuizen van drie bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen en -vensters, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Twee neotradionele burgerhuizen

Prosper Thuysbaertlaan 13-14 (Lokeren)
Twee panden in speelse neotraditionele stijl, aansluitend bij de huizenrij in de Koophandelstraat (nummer 28-42) mogelijk door dezelfde architect ontworpen (H. Van den Broucke, 1910).


Twee stadswoningen

Schoolstraat 51-53 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevels van tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Begane gronden gewijzigd.


Twee stadswoningen

Schoolstraat 42-44 (Lokeren)
Twee woningen met bepleisterde en beschilderde lijstgevel met tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen beëindigd op een houten kroonlijst met modillons, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Twee stadswoningen

Schoolstraat 16, 22 (Lokeren)
Twee panden met lijstgevel.


Twee stadswoningen

Kerkstraat 3-5 (Lokeren)
Twee lijstgevels van drie traveeën en respectievelijk drie en vier bouwlagen en zadeldaken.


Twee stadswoningen

Groentemarkt 8-9 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met oudere kern.


Twee stadswoningen

Markt 37-38 (Lokeren)
Gekoppelde woningen van tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (mechanische pannen), voorzien van twee dakkapellen met driehoekig fronton (linker verdwenen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Twee winkelhuizen

Markt 60-61 (Lokeren)
Twee woningen in repeterend schema, van tweemaal twee traveeën en drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Twee woningen

Kerkstraat 11-13 (Lokeren)
Twee woonhuizen, elk van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.


Tweegezinswoning gedateerd 1885

Koophandelstraat 1-3 (Lokeren)
Tweewoonst opgetrokken in 1885 (gevelsteen); vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een centraal dakvenster met trapgevel (5 trappen + topstuk), en twee kleinere dakkapellen.


Vier stadswoningen

Schoolstraat 21-27 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van twee bouwlagen en respectievelijk drie, vier, drie en vijf traveeën onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Vier stadswoningen

Koophandelstraat 5-11 (Lokeren)
Vier huizen van elk twee traveeën en twee tot drie bouwlagenonder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Spiegelbeeldconstructie met hogere middelste huizen.


Vrijstaand herenhuis met stallen

Luikstraat 56 (Lokeren)
Vrijstaand herenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw, gebouwd op een volkomen vierkante plattegrond en voorafgegaan door een driehoekige, gekasseide koer met aan weerszijden de vroegere paardestallen.


Winkel

Roomstraat 1 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; twee houten dakkapellen en een getrapt dakvenster boven de centrale vooruitspringende travee.


Winkel

Kerkstraat 51 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Voermanstraat 15 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met sierlijke, gevelbrede houten winkelpui en rechthoekige bovenvensters met arduinen lekdrempels; blind middenvenster.


Winkelhuis

Markt 74 (Lokeren)
Rijhuis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen) voorzien van drie dakkapellen met afgewolfd zadeldekje.


Winkelhuis

Markt 63 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.


Winkelhuis

Luikstraat 34 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Luikstraat 14 (Lokeren)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.