Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadskern Lokeren

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10205
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10205

Besluiten

Geografisch pakket Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1998  ID: 3295

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de stadskern van Lokeren, bestaande uit het zuidelijk gedeelte met de historische stadskern en het noordelijk deel rond de 19de-eeuwse wijk in de buurt van het station. Het centrum van Lokeren werd reeds in 1986 als stadsgezicht beschermd, maar deze bescherming werd in 1988 opgeheven.

Het zuidelijk deel omvat de plein- en straatwanden of delen van straatwanden binnen de historische stadskern van Lokeren: in het noorden een deel van de zuidzijde van de Durmelaan en Grote Kaai; in het oosten de straatwanden van het deel van de Torenstraat tot het Sint-Laurentiusplein, het aansluitende Kerkplein en de straatwanden van de Kerkstraat; in het zuiden de straatwanden van de Luikstraat, Voermanstraat en het Vrijheidsplein; en in het westen het Vrijheidsplein, de oostelijke straatwand van de Roomstraat, de straatwanden van de Groentemarkt; en de verschillende wanden van de Markt en de straatwanden van de centraal gelegen Schoolstraat met zijsteegje, Vieremmerstraat.

Het noordelijk deel omvat de in het noorden aansluitende Stationswijk van Lokeren op de linker Durme-oever omvattende de oostelijke en zuidelijke wanden van het Stationsplein, de straatwanden van de Stationsstraat en Koophandelstraat en de zuidwand van de Prosper Thuysbaertlaan.

De historische en architecturaal waardevolle panden, met duidelijk intrinsieke waarde dragen bij tot het vormen van een totaalbeeld van het optisch leefmilieu. Van deze panden is het volledige perceel binnen de afbakening opgenomen. Voor de overige begeleidende bebouwing, verbouwde panden of nieuwbouw wordt de begrenzing van het stadsgezicht op de gevellijn gelegd. Bij deze panden maakt de binnenblokbebouwing geen deel uit van het stadsgezicht. Alle gevels op de grens van de afbakening maken dus deel uit van de bescherming.Waarden

De stadskern van Lokeren is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de 19de-eeuwse en begin-20ste-eeuwse bebouwing met mooie voorbeelden van neoclassicistische, neo-Vlaamserenaissance, neotraditionele en eclectische burgerhuizen, vaak gebouwd in beeldbepalende ensembles en enkele opmerkelijke art-nouveauhuizen, ontworpen door bekende Gentse of Lokerse architecten.

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de gevelwanden met nog enkele gebouwen uit de 17de en 18de eeuw opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen, in barokstijl of 18de-eeuwse Lodewijkstijlen en vooral 19de- en begin-20ste-eeuwse gebouwen met mooie voorbeelden van neoclassicistische, neo-Vlaamserenaissance, neotraditionele, eclectische en art-nouveauhuizen.

historische waarde

van het zuidelijk deel van het stadsgezicht: als oudste straten van Lokeren met behouden tracés en varierende, nog overwegend kleinschalige bebouwing.

historische waarde

van het noordelijk deel van het stadsgezicht: als nieuwe wijk ontstaan na de aanleg van de spoorweg "het Land van Waas" in 1846 met station in het noorden, rechthoekig Stationsplein ervoor in het zuiden en twee verbindingsstraten naar de Durme en het oude stadscentrum.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadskern Lokeren

Bosmanstraat, Durmelaan, Gasstraat, Groentemarkt, Grote Kaai, Kapellestraat, Kazernestraat, Kerkplein, Kerkstraat, Knokkestraat, Koophandelstraat, Lindestraat, Luikstraat, Markt, Molenstraat, Nijverheidstraat, Oude Vismijn, Patershof, Poststraat, Prosper Thuysbaertlaan, Roomstraat, Schoolstraat, Sint-Laurentiusplein, Stationsplein, Stationsstraat, Torenstraat, Vieremmersstraat, Voermanstraat, Vrijheidsplein, Zand (Lokeren)
De stadskern van Lokeren bestaat uit het zuidelijk gedeelte met de historische stadskern en het noordelijk deel rond de 19de-eeuwse wijk in de buurt van het station.

Is de omvattende bescherming van

18de-eeuws burgerhuis

Roomstraat 40 (Lokeren)
Burgerhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw; twee bouwlagen en vier aaneensluitende traveeën onder mansardedak, in de gevelas voorzien van een steekbogige dakkapel in een arduinen omlijsting met voluten en een vaas als bekroning.


Acacia bij dekenij

Kerkplein (Lokeren)
Op het einde van een doodlopend straatje ten westen van de dekenij staat een oude acacia. In het zicht vanaf het kerkplein is de boom beeldbepalend. De boom heeft een goede vitaliteit, ook al heeft hij de kenmerken van een veteraanboom.


Academie

Markt 15A (Lokeren)
Rechthoekig gebouw met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van dertien traveeën met afgeschuinde hoektravee en twee bouwlagen onder schilddak, in 1834 ontworpen door architect Johan Beeckman.


Afspanning In de gouden appel

Kerkstraat 65-69 (Lokeren)
Hoekhuis van drie bouwlagen en zes traveeën onder schilddak met smeedijzeren nokhek en recente gevelbekleding van machinesteen. In de kern, het nog oudst bewaarde huis van Lokeren, in een zolderbalk namelijk 1621 gedateerd.


Architectenwoning van Theodore Welvaert

Stationsstraat 13 (Lokeren)
Onderkelderd enkelhuis, in 1869 (cartouche) door stadsarchitect Theodore Welvaert voor eigen gebruik gebouwd. Neobarokke lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.


Art-nouveauburgerhuis

Stationsplein 15 (Lokeren)
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, gebouwd tussen 1906 en 1909, met parement van gele baksteen op natuurstenen sokkel en bovenverdieping uitgewerkt als loggia.


Art-nouveauburgerhuis

Stationsplein 14 (Lokeren)
Onderkelderd huis met twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd tussen 1906 en 1909. Baksteenbouw op arduinen sokkel met segmentbogig keldervenster met twee tussenstijlen.


Beluikje

Vrijheidsplein 5-12 (Lokeren)
Beluikje bestaande uit een rij witgekalkte huisjes van twee bouwlagen onder zadeldaken.


Boek- en steendrukkerij

Kerkstraat 57 (Lokeren)
Boek- en steendrukkerij met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen, uit de eerste helft van de 19de eeuw met winkelvitrines op de begane grond.


Brouwersgasthof

Stationsstraat 44-46 (Lokeren)
Statige neoclassicistische lijstgevel, bepleisterd en geschilderd, in 1857 ontworpen door architect Jean Joseph Stevens in de stijl van het toenmalig station aan de overzijde van het plein.


Brughuis

Prosper Thuysbaertlaan 4 (Lokeren)
Neobarok hoekhuis van baksteen met verwerking van arduin aan de sokkel, deur- en vensteromlijstingen en topgevelafwerking, in 1909 gebouwd als huis voor de brugdraaier naar ontwerp van H. Vanden Broucke.


Burgerhuis

Roomstraat 36 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een recente klimmende dakkapel, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 52 (Lokeren)
Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën met gewijzigde begane grond. Rechthoekige bovenvensters en 19de-eeuwse gevelbekroning.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 2 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, met vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Voermanstraat 3-5 (Lokeren)
Pand van twee traveeën en twee bouwlagen, één geheel vormend met hoekhuis De Ton.


Burgerhuis

Stationsstraat 29 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ontpleisterde lijstgevel van baksteen; arduinen plint, cordons, balkon en balusterborstweringen op de bel-etage.


Burgerhuis

Stationsstraat 6, 6A (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Neoclassicistische bepleisterde en geschilderde lijstgevel op zware arduinen sokkel en met achteruitspringende eerste travee.


Burgerhuis

Stationsplein 12 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw, met ontpleisterde bakstenen lijstgevel op arduinen sokkel..


Burgerhuis

Stationsplein 6 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, van vier traveeën en drie bouwlagen, heden onder plat dak.


Burgerhuis

Schoolstraat 71-73 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, van vier traveeën en twee bouwlagen onder tentdak.


Burgerhuis

Schoolstraat 39-41 (Lokeren)
In oorsprong één geheel; rechts een enkelhuis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw en links een hoekhuis van slechts twee bouwlagen.


Burgerhuis

Schoolstraat 32 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Roomstraat 34 (Lokeren)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Roomstraat 20 (Lokeren)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.


Burgerhuis

Prosper Thuysbaertlaan 12A (Lokeren)
Huis met art-nouveaugetinte lijstgevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Koophandelstraat 25 (Lokeren)
Huis met art-nouveau-inslag uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Kerkstraat 72 (Lokeren)
Burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 62 (Lokeren)
Oorspronkelijk rococohuis uit de tweede helft van de 18de eeuw; in 1925 door architect H. Vanden Broucke volledig omgebouwd.


Burgerhuis

Kerkstraat 48-50 (Lokeren)
Burgerhuis met gedecapeerde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw en beëindigd op een houten kroonlijst op klossen.


Burgerhuis

Kerkstraat 31 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 18 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, met vier traveeën en drie bouwlagen.


Burgerhuis

Kerkstraat 17 (Lokeren)
Grotendeels verminkt burgerhuis uit de 19de eeuw, waarvan enkel nog de twee bovenverdiepingen en drie traveeën behouden zijn.


Burgerhuis

Kerkstraat 15 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van een dakvenster met gebroken fronton en geflankeerd door neerliggend rolwerk.


Burgerhuis

Groentemarkt 28, 28A, 27A (Lokeren)
Dubbelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, ongeveer in het eerste kwart van de 19de eeuw te dateren. Rechthoekige poortdoorgang in arduinen omlijsting op neuten en afgedekt met een rechte waterlijst.


Burgerhuis

Groentemarkt 23 (Lokeren)
Oorspronkelijk dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.


Burgerhuis

Groentemarkt 18 (Lokeren)
Huis met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Groentemarkt 7 (Lokeren)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen; in zijn huidige vorm in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren, doch met oudere kern.


Burgerhuis

Markt 53 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Luikstraat 82 (Lokeren)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Luikstraat 13 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 4 (Lokeren)
Bakstenen lijstgevel in neotraditionele stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 49 (Lokeren)
Sierlijk burgerhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Markt 10 (Lokeren)
Oorspronkelijk een enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen uit de 18de eeuw, door aanpassingswerken in 1902 naar ontwerp van architect Van Hoecke-Peeters uitgebreid tot dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak. Toegevoegde rondboogpoort links naast het huis.


Burgerhuis

Prosper Thuysbaertlaan 5 (Lokeren)
Onderkelderd huis met lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 22 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 19de eeuw. Gedecapeerde bakstenen lijstgevel op arduinen plint.


Burgerhuis

Vrijheidsplein 27 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te situeren.


Burgerhuis en directeurswoning met remise

Prosper Thuysbaertlaan 8-9 (Lokeren)
Twee huizen van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis en pleinbeluikje

Schoolstraat 46 (Lokeren)
Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën afgedekt met een zadeldak uit de 18de eeuw met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint met aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw en uit de 20ste eeuw. Haaks tegen de achtergevel bevindt zich een bakstenen woning met daarachter een klein pleinbeluikje.


Burgerhuis in geometrische art nouveau

Stationsplein 13 (Lokeren)
Burgerhuis van twee traveeën en verspringende bouwlagen, gebouwd tussen 1906 en 1909; kleurrijke baksteenbouw op arduinen sokkel met korfbogig keldervenster. Dit pand is de enige Lokerse realisatie van de in Gent en later in Elsene woonachtige architect Achilles Van Hoecke-Dessel (1871-1918).


Burgerhuis in rococo

Groentemarkt 10 (Lokeren)
Huis uit de tweede helft van de 18de eeuw van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met rondbogige kroonlijst en bolmotief, en een centraal fronton met rococorankwerk.


Burgerhuis met 18de-eeuwse poort

Kerkstraat 22 (Lokeren)
Volledig vernieuwd breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen. In de rechter travee, een behouden spiegelboogpoort uit de tweede helft van de 18de eeuw, met arduinen, rijk geprofileerde omlijsting op neuten en voorzien van een sluitsteen in de vorm van een hoed. Nog aanwezige smeedijzeren beltrekker (buiten gebruik) en houten vleugelpoort met waaiervormig bovenlicht.


Burgerhuis met Mariabeeld

Voermanstraat 12 (Lokeren)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee dakkapellen. De bovenverdieping is naar verluidt een toevoeging uit de 19de eeuw.


Burgerhuis met Sint-Jozefbeeld

Schoolstraat 18 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met gedecapeerde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis van 1783

Luikstraat 69 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met oudere kern van 1783, aangegeven door de rechthoekige arduinen deuromlijsting met rechte, gedateerde tussendorpel.


Burgerhuis van 1871

Markt 42 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1871.


Burgerhuis van 1871

Markt 39 (Lokeren)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in 1871 gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect Emile Van Hoecke.


Burgerhuis, gedateerd 1750

Kerkstraat 54 (Lokeren)
Huis met in- en uitzwenkende topgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Traditionele verankerde baksteenbouw met bepleisterde en geschilderde voorgevel gedateerd 1750.


Burgerhuizen

Schoolstraat 65-69 (Lokeren)
Nummer 67-69: burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw. Beide uiterste traveeën op de verdieping met driezijdige erker. Nummer 65 heeft een eenvoudige, gelijkaardige lijstgevel.


Burgerhuizen

Markt 75-76 (Lokeren)
Zogenaamd "Apotheek Jacobs", bestaande uit twee afzonderlijke panden, gebouwd midden 17de eeuw voor rekening van Georges Godaert, griffier van Lokeren, heer van Bistelles, erfachtig meier van Moerbeke, commies van het Land van Waas. Gelijkvloerse verdieping van beide huizen in de loop van de 18de eeuw verbouwd. Tijdens een restauratie van 1910 door architect H. Vanden Broucke (Lokeren) grondig gewijzigd en aan elkaar aangepast.


Classicistisch burgerhuis

Markt 56 (Lokeren)
Classicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen bekroond door een driehoekig fronton met tandlijst en oculus, en afgedekt door een zadeldak, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.


Classicistisch hoekhuis, gedateerd 1784

Vrijheidsplein 20 (Lokeren)
In 1992 heropgebouwd pand, waarvan de gevel werd gereconstrueerd naar 18de-eeuws model, namelijk volgens het uitzicht van het oorspronkelijke herenhuis met een bepleisterde classicistische lijstgevel van 1784.


Dekenij ontworpen door Jacques van Hoecke

Kerkplein 4 (Lokeren)
Breed dubbelhuis van twee bouwlagen en negen traveeën onder schilddak, in 1850 gebouwd naar ontwerp van architect Jacques van Hoecke.


Drie burgerhuizen

Koophandelstraat 13-17 (Lokeren)
Burgerhuizen van respectievelijk vier en tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Drie neotradionele stadswoningen

Luikstraat 62-66 (Lokeren)
Drie neotraditionele bakstenen gevels, elk drie traveeën en twee bouwlagen, in 1900 gebouwd.


Eclectisch burgerhuis

Grote Kaai 5 (Lokeren)
Huis in eclectische stijl met gecombineerde lijst- en schoudergevel, naar ontwerp van architect Joseph van Bogaert, 1913 gedateerd in cartouche.


Eclectisch herenhuis ontworpen door E. Van Hoecke-Peeters

Kerkstraat 35 (Lokeren)
Eclectisch herenhuis met neoclassicistische inslag van vijf traveeën en drie bouwlagen, in 1900 gebouwd naar ontwerp van architect Van Hoecke-Peeters voor de heer Stanislas Cock-Cruyt.


Eclectisch hoekhuis van 1908

Markt 66 (Lokeren)
Eclectisch hoekhuis in 1908 gebouwd doch met later totaal gewijzigde begane grond. Spel van voor- en achteruitspringende traveeën van twee tot drie bouwlagen onder zadeldaken (leipannen) voorzien van dakvensters en -kapellen, en gevat tussen twee zijtrapgevels. Afgeschuinde hoektravee. Afwisseling van rechthoekige, steekbogige en rondbogige vensters verdeeld over acht traveeën.


Eclectische burgerhuizen van 1909

Stationsplein 16-17, 18 (Lokeren)
Samen geconcipieerde panden van 1909 in eclectische stijl; twee bouwlagen onder mansardedak met vier dakkapellen en centraal dakvenster met inzwenkende topgevel.


Eenheidsbebouwing

Luikstraat 1-5 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing uit de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen en respectievelijk drie, twee en vier traveeën.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Schoolstraat 29-33 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van respectievelijk twee, drie en twee traveeën en drie bouwlagen, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.


Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Torenstraat 2-4, 16-18 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van vier woonhuisjes met verankerde gecementeerde lijstgevel van respectievelijk twee, drie, drie en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak elk voorzien van een klimmende dakkapel, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Eenheidsbebouwing van drie stadswoningen

Luikstraat 42-46 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van drie enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Empirewoning met bedrijfsgebouwen en Kasteel Sterrebeek

Groentemarkt 5 (Lokeren)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met empire-inslag uit de eerste helft van de 19de eeuw. Achterliggende verffabriek op L-vormige plattegrond. Resten van het Kasteel Sterrebeek uit de 16de eeuw, in de tweede helft van de 19de eeuw geïntegreerd in een bakstenen industrieel gebouw.


Heilige Antonius van Padua-kerk

Luikstraat 10 (Lokeren)
Driebeukige, transeptloze, pseudobasilicale kloosterkerk in neogotische stijl, opgetrokken in 1850-52 naar ontwerp van stadsarchitect Jean Joseph Stevens. De voorgevel werd in 1886 volledig herbouwd naar ontwerp van de architecten Jules De Somme en Emile Van Hoecke-Peeters.


Herenhuis

Voermanstraat 14 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Schoolstraat 66-68 (Lokeren)
Herenhuis met kleurrijke bakstenen lijstgevel uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw; acht traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van drie dakkapellen met driehoekig fronton.


Herenhuis

Roomstraat 32 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in 1883 voor Dr. d'Hollander ontworpen, mogelijk door architect Emile Van Hoecke.


Herenhuis

Kerkstraat 27-29 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier traveeën uit de tweede helft van de 19de eeuw met Moorse indruk. Alleen de bovenverdieping en puilijst op consoles bleven bewaard.


Herenhuis

Kerkstraat 16 (Lokeren)
Herenhuis met gedecapeerde lijstgevel op arduinen sokkel, van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Kerkstraat 10 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw; in 1875 verhoogd door vergroting van de bovenvensters en aanbrengen van het zwaar hoofdgestel


Herenhuis

Zand 2 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 18de eeuw tot de eerste helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Luikstraat 71-73 (Lokeren)
Herenhuis van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in de tweede helft van de 18de eeuw of begin 19de eeuw te dateren, met gedecapeerde lijstgevel op arduinen plint.


Herenhuis

Kerkstraat 66 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Markt 73 (Lokeren)
Herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Latere wijziging van de begane grond en de tweede bouwlaag met gevelbrede erker.


Herenhuis

Sint-Laurentiusplein 3, Torenstraat 24-26 (Lokeren)
Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint, uit de 19de eeuw; nu ingedeeld in drie woningen.


Herenhuis

Vrijheidsplein 21 (Lokeren)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het derde kwart van de 19de eeuw met bepleisterde en geschilderde lijstgevel, versierd met imitatiebanden, uitstralend boven de vensters.


Herenhuis

Vrijheidsplein 3 (Lokeren)
Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in de eerste helft van de 19de eeuw te dateren.


Herenhuis in Louis-Philippestijl

Groentemarkt 27 (Lokeren)
Herenhuis in Louis-Philippestijl van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in 1858 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Jean Joseph Stevens.


Hoekhuis

Stationsstraat 1 (Lokeren)
Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit midden 19de eeuw van respectievelijk twee, één en vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgesnuit zadeldak.


Hoekhuis

Markt 65 (Lokeren)
Hoekhuis met twee + één + twee traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Schoolstraat 43 (Lokeren)
Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder platdak, uit 1930 (gevelsteen) vermoedelijk met oudere kern.


Hoekhuis

Luikstraat 36 (Lokeren)
Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis De Ton

Voermanstraat 1 (Lokeren)
Hoekhuis van 1910 met afgeschuinde hoektravee, de tweede travee iets vooruitspringend en bekroond door een in- en uitzwenkende top met voluten van natuursteen.


Hoekhuis in art-nouveaustijl

Vrijheidsplein 19 (Lokeren)
Hoekhuis in art-nouveaustijl van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, gedateerd 1907. Lijstgevel met arduinen plint en gevelbekleding van geglazuurde baksteen van verschillende kleuren.


Hoekhuis in neotraditionele stijl

Luikstraat 38-40 (Lokeren)
Hoekhuis in neotraditionele stijl van 1925 naar ontwerp van architect H. Vanden Broucke, van twee bouwlagen onder mansardedak, voorzien van twee dakkapellen.


Hoekhuis ontworpen door Theodore Welvaert

Kerkstraat 8 (Lokeren)
Hoekhuis van respectievelijk drie, één en één travee en drie bouwlagen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, in 1891 gebouwd naar ontwerp van architect Theodore Welvaert voor de familie Van Damme.


Hoekhuis van 1840

Kerkstraat 2 (Lokeren)
Hoekhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevels van vier + zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, op 13 maart 1840 ontworpen door architect Johan Beeckman.


Hoekhuis, café

Luikstraat 2, Molenstraat 1 (Lokeren)
Hoekhuis van twee bouwlagen, met afgeschuinde hoektravee en mansardedaken, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.


Hoofdpost Electriciteit

Voermanstraat 29 (Lokeren)
De voormalige "Hoofdpost elektriciteit", daterend uit 1921, is een creatie van de Lokerse architect Henri Van den Brouvke waarin modernistische art deco-motieven en traditionele stijlelementen werden vermengd.


Hospice des Orphelins

Kerkplein 3 (Lokeren)
In 1853-54 gebouwd als Hospice des Orphelins naar ontwerp van stadsarchitect J.J. Stevens; later stadsschool geworden en veranderd in 1882 naar ontwerp van stadsarchitect Theodore Welvaert.


Hotel In de Vier Eemers

Groentemarkt 24 (Lokeren)
Verbouwd voormalig hotel, daterend uit eind 18de eeuw, met bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.


Huis De Wolmolen

Markt 69 (Lokeren)
Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk in het vierde kwart van de 18de eeuw gebouwd.


Huis Groene Poort

Markt 72 (Lokeren)
Traditionele verankerde bak- en zandsteenbouw van 1699; in 1972 grondig gerestaureerd door de Leuvense architect Jean Maloens. Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met brede overstek en voorzien van een centraal dakvenster met klokgevelbekroning.


Huis Paul Cruyt

Kerkstraat 9 (Lokeren)
Empire-getint huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak van 1831. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel.


Kapel van de Heilige Laurentius

Luikstraat (Lokeren)
Kapel gebouwd in 1633 als vrijstaand gebouwtje vlak tegenover de vroegere tuinuitgang van het domein der adellijke familie Ryngaut. In 1768-69 kreeg het zijn huidige straatgevel.


Klooster der paters minderbroeders

Luikstraat 10-12 (Lokeren)
Bestaande uit achterin gelegen en daardoor onopvallende kloostergebouwen en haaks op de straat ingeplante kerk met voorgevel op de rooilijn. De paters vestigden zich alhier in 1848 in een ruim herenhuis. Na de bouw van de kerk, werden in 1870 nieuwe kloostergebouwen opgetrokken achter het kooreinde.


Neobarok herenhuis

Stationsplein 10 (Lokeren)
Statig neobarok herenhuis in 1883 ontworpen door architect Emile Van Hoecke voor de heer Hector Thuysbaert. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.


Neogotische eenheidsbebouwing

Stationsplein 7-8, 9 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing in neogotische stijl uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw, bestaande uit drie panden met bakstenen trapgevels van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.


Neogotische huizenrij

Koophandelstraat 2-26 (Lokeren)
Rij burgerhuizen met trapgevels in 1906 opgetrokken naar ontwerp van architect D. Van Peteghem. Diephuizen met bakstenen trapgevels van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken.


Neotraditioneel burgerhuis van 1937

Torenstraat 10-12 (Lokeren)
Twee woningen in neotraditionele bak- en zandsteenstijl van 1937, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van twee dakvensters met rolwerk en fronton.


Neotraditioneel hoekhuis

Groentemarkt 16-17 (Lokeren)
Hoekhuis van twee bouwlagen en vier + één + drie traveeën in neotraditionele stijl, opgetrokken circa 1910. Baksteenbouw met speklagen en kruis- en kloosterkozijnen met negblokken.


Neotraditionele huizenrij

Koophandelstraat 28-42 (Lokeren)
Huizenrij in neotraditionele stijl, in 1910 uitgevoerd naar ontwerp van architect H. Vanden Broucke. Burgerhuizen met bakstenen gevel van twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak. De huizenrij vormt een samenhangend geheel door het gebruikte materiaal en de gelijke kroonlijst- en daknokhoogte.


Olieslagerij

Prosper Thuysbaertlaan 10 (Lokeren)
Voormalige olieslagerij, in kern opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, na een brand in 1891 deels verhoogd met drie bouwlagen en omgevormd tot textielfabriek.


Opgaande linde als vredesboom

Vrijheidsplein (Lokeren)
Centraal op het Vrijheidsplein, op een rond punt tegenover het oorlogsmonument werd een opgaande linde als vredesboom geplant.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Markt 46 (Lokeren)
Hoofdkerk van Lokeren, ten zuidoosten van het marktplein. Driebeukige pseudobasilicale barokkerk, volledig bekleed met kalkzandsteen, met westtoren en ten oosten polygonaal hoofdkoor met flankerende zijkoren; sacristie en bergplaats in de oksels van de koren. Oorspronkelijk gebouwd in 1585-1625 en meermaals vergroot en verbouwd.


Postgebouw van 1906

Markt 15 (Lokeren)
Hoekgebouw in neotraditionele stijl van twee bouwlagen onder zadeldaken, gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect Alfons Van Houcke.


Rij burgerhuizen in art-nouveaustijl

Stationsstraat 12-22 (Lokeren)
Huizenrij van zes panden in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevels van twee tot drie traveeën en drie bouwlagen op arduinen sokkel en onder zadeldaken. Gemeenschappelijke kenmerken zijn het parement van gekleurde baksteen en een smalle deurtravee naast een bredere venstertravee.


Rij eclectische burgerhuizen

Roomstraat 54, Vrijheidsplein 29-30, 31 (Lokeren)
Huizenrij in eclectische stijl met barokke inslag, circa 1920 opgetrokken als oostelijke afsluiting van het plein.


Rij neotraditionele stadswoningen

Roomstraat 2-18 (Lokeren)
Huizenrij in neotraditionele stijl, gebouwd in 1911-12. Verankerde baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor plint, lekdrempels, waterlijsten, vensterkruisen, negblokken, sluitstenen, speklagen en topgevelafzoming.


Rij stadswoningen

Luikstraat 24-26, 30-32 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Rijhuis gesplitst in twee woningen

Groentemarkt 14-15 (Lokeren)
Tot twee woningen verbouwd rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak met gewijzigde begane gronden en rechthoekige muuropeningen. Zijgevels met aandaken verraden oude kern.


Rijkslagere school

Schoolstraat 56 (Lokeren)
Neoclassicistisch vierkant gebouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder tentdak, gebouwd in 1858 naar ontwerp van stadsarchitect Jean Joseph Stevens.


Ryngautmonument

Markt (Lokeren)
Ryngautmonument van 1778. Monument in de vorm van een portiek van arduin met gebogen fronton en twee flankerende heiligenbeelden. Los van het monument staan hardstenen sokkels met halfverheven beeldhouwwerk op spiegels.


Sint-Lodewijkscollege

Markt 48-49 (Lokeren)
Voormalig huis Ryngaut, in 1714 gebouwd en in 1850 verkocht aan het bisdom Gent om er het huidig college in te vestigen. Sinds de restauratie van 1907 onder leiding van architect H. Vanden Broucke, een gedecapeerde bakstenen lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Op de speelplaats, ruime éénbeukige kruiskapel van 1876.


Stadhuis Lokeren

Groentemarkt 1 (Lokeren)
Hoekgebouw van twee bouwlagen, in 1761 opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt.


Stads-Lagere Jongensschool, beroeps- en nijverheidsschool

Durmelaan 34 (Lokeren)
In 1926 gebouwd naar ontwerp van architect Hubert De Maen (Lokeren).


Stadspomp

Prosper Thuysbaertlaan (Lokeren)
De stadspomp is een gietijzeren pomp opgesteld in een driehoekige zandstenen constructie. Ontwerp van architect Henri Vanden Broucke (1876-1928), uitgevoerd en gebouwd door steenkapper Prosper Vlaminck (1885-1954). De ijzeren pomp is uitgevoerd door J. de Decker uit Dendermonde.


Stadswoning

Roomstraat 42 (Lokeren)
Stadswoning met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van een centrale dakkapel in een arduinen omlijsting met voluten en bekronende vaas.


Stadswoning

Schoolstraat 22 (Lokeren)
Stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Vrijheidsplein 1 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel; drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, voorzien van een houten dakkapel met drie lichten, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Voermanstraat 13 (Lokeren)
Enkelhuis met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw met lijstgevel.


Stadswoning

Torenstraat 8 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Stationsstraat 25 (Lokeren)
Smal enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gedecapeerde baksteenbouw met verwerking van arduin voor de puilijst.


Stadswoning

Schoolstraat 16 (Lokeren)
Stadswoning van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Schoolstraat 4 (Lokeren)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak met lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Roomstraat 44 (Lokeren)
Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Roomstraat 38 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, oorspronkelijk deel uitmakend van nummer 36 met behouden bepleistering en beschildering.


Stadswoning

Roomstraat 3 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen in neotraditionele stijl met barokke inslag, gebouwd in 1912.


Stadswoning

Markt 13 (Lokeren)
Stadswoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, oorspronkelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch begin 20ste eeuw aangepast in de hoogte door toevoeging van de gevelbekroning en nieuwe bedaking.


Stadswoning

Markt 5 (Lokeren)
Stadswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een centraal verankerd dakvenster met trapgevelbekroning, oorspronkelijk waarschijnlijk uit de 18de eeuw, met in de tweede helft van de 19de eeuw aangepaste lijstgevel en recent gewijzigde begane grond.


Stadswoning

Kerkstraat 1 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel, licht geknikt om de straatbocht te volgen; zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 22 (Lokeren)
Oorspronkelijk dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 21 (Lokeren)
Rijhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Groentemarkt 6 (Lokeren)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.


Stadswoning

Markt 57 (Lokeren)
Stadswoning met eenvoudige lijstgevel met vier traveeën, drie bouwlagen en plat dak, uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 55 (Lokeren)
Huis uit het derde kwart van de 18de eeuw. Lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebroken schilddak voorzien van een centraal dakvenster met rondboogvenster en gebogen kroonlijst,


Stadswoning

Markt 32 (Lokeren)
Haaks op nummer 31 staand enkelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw


Stadswoning

Markt 31 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 30 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van twee dakkapellen, uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 19 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw,


Stadswoning

Luikstraat 54 (Lokeren)
Huis met gedecapeerde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 1 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 2 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in het midden puntvormig omhoog stekend, met kern uit de 18de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 3 (Lokeren)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren, met gewijzigde begane grond.


Stadswoning

Groentemarkt 4 (Lokeren)
Eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Groentemarkt 19-20 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in de eerste helft van de 19de eeuw te dateren.


Stadswoning

Groentemarkt 29 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw, qua ornamentiek verder aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 2 (Lokeren)
Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, met moderne gewijzigde begane grond.


Stadswoning

Markt 40 (Lokeren)
Huisje van twee bouwlagen onder steil zadeldak. Volledig gewijzigde gevelindeling.


Stadswoning

Roomstraat 26 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), eind 19de eeuw te situeren.


Stadswoning

Stationsstraat 9 (Lokeren)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met horizontale belijning door arduinen kordons.


Stadswoning

Stationsstraat 15 (Lokeren)
Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak voorzien van twee oeil de boeufs en een centrale dakkapel met neerhangend rolwerk en segmentbogig fronton, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Vrijheidsplein 13 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met bakstenen in- en uitgezwenkte topgevel, in de tweede helft van de 17de eeuw te dateren.


Stadswoning

Vrijheidsplein 16 (Lokeren)
Huis met lijstgevel van twee bouwlagen onder mansardedak. Volledig verbouwde begane grond en nieuwe gevelbekleding van machinesteen.


Stadswoning gedateerd 1663

Vrijheidsplein 14 (Lokeren)
Huis met verankerde bakstenen trapgevel met acht trappen en overhoeks topstuk, in een gevelsteen 1663 gedateerd.


Stadswoning gedateerd 1796

Torenstraat 22 (Lokeren)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Stadswoning met halsgevel

Markt 51 (Lokeren)
Huis met klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebroken schilddak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Stadswoning van 1798

Vrijheidsplein 26 (Lokeren)
Huis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van 1798, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Derde bouwlaag toegevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Schoolstraat 21-27 (Lokeren)
Stadswoningen met bepleisterde en geschilderde lijstgevels van twee bouwlagen en respectievelijk drie, vier, drie en vijf traveeën onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Luikstraat 78 (Lokeren)
Stadswoningen met eenvoudige gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen onder zadeldaken, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.


Stadswoningen

Schoolstraat 51-53 (Lokeren)
Stadswoningen met eenvoudige bepleisterde en geschilderde lijstgevels van tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Twee burgerhuizen

Torenstraat 11-13 (Lokeren)
Burgerhuizen met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Twee burgerhuizen

Stationsstraat 19-21 (Lokeren)
Twee onderkelderde huizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in spiegelbeeld, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Twee burgerhuizen

Stationsstraat 2-4 (Lokeren)
Burgerhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak voorzien van twee dakkapellen en een centraal dakvenster, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Twee burgerhuizen

Schoolstraat 38-40 (Lokeren)
Twee panden van twee bouwlagen met neo-Vlaamserenaissance-inslag, 1913 gedateerd, en voorzien van verhoogde halsgevels en dakvensters met driehoekig fronton.


Twee burgerhuizen

Durmelaan 10-12 (Lokeren)
Burgerhuizen van drie bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen en -vensters, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Twee neotradionele burgerhuizen

Prosper Thuysbaertlaan 13-14 (Lokeren)
Twee panden in speelse neotraditionele stijl van 1910, aansluitend bij de huizenrij in de Koophandelstraat nummer 28-42 mogelijk door dezelfde architect ontworpen namelijk H. Vanden Broucke.


Twee stadswoningen

Schoolstraat 42 (Lokeren)
Twee woningen, later samengevoegd tot één woning, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen beëindigd op een houten kroonlijst met modillons, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Twee stadswoningen

Kerkstraat 3-5 (Lokeren)
Twee stadswoningen met lijstgevels van drie traveeën en respectievelijk drie en vier bouwlagen en zadeldaken.


Twee stadswoningen

Groentemarkt 8-9 (Lokeren)
Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met oudere kern.


Twee stadswoningen

Markt 37-38 (Lokeren)
Gekoppelde woningen van tweemaal drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, voorzien van twee dakkapellen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Twee winkelhuizen

Markt 60-61 (Lokeren)
Twee woningen in repeterend schema, van tweemaal twee traveeën en drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Twee woningen

Kerkstraat 11-13 (Lokeren)
Twee woonhuizen, elk van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.


Tweegezinswoning gedateerd 1885

Koophandelstraat 1-3 (Lokeren)
Tweewoonst opgetrokken in 1885 met vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een centraal dakvenster met trapgevel.


Vier stadswoningen

Koophandelstraat 5-11 (Lokeren)
Vier huizen van elk twee traveeën en twee tot drie bouwlagen onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Spiegelbeeldconstructie met hogere middelste huizen.


Vrijstaand herenhuis met stallen

Luikstraat 56 (Lokeren)
Vrijstaand herenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw, gebouwd op een volkomen vierkante plattegrond en voorafgegaan door een driehoekige, gekasseide koer met aan weerszijden de vroegere paardenstallen.


Winkel

Roomstraat 1 (Lokeren)
Dubbelhuis met provinciale art-nouveau-inslag, met drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; twee houten dakkapellen en een getrapt dakvenster boven de centrale vooruitspringende travee.


Winkel

Kerkstraat 51 (Lokeren)
Winkelhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Voermanstraat 15 (Lokeren)
Dubbelhuisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met sierlijke, gevelbrede houten winkelpui.


Winkelhuis

Markt 74 (Lokeren)
Rijhuis met lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van drie dakkapellen met afgewolfd zadeldakje. Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen voor deuromlijsting, winkelpui, vensteromlijstingen en -kruisen.


Winkelhuis

Markt 63 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren. Winkelpui op de begane grond.


Winkelhuis

Luikstraat 34 (Lokeren)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Luikstraat 14 (Lokeren)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Winkelhuis van 1922

Luikstraat 17 (Lokeren)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Jonger parement van geglazuurde witte tegels met zwarte muurbanden. Sierlijke houten winkelpui van 1922 naar ontwerp van architect H. Vanden Broucke, op arduinen sokkel en met rankwerkversiering en opschrift "Pr. Laekeman Meester-Schoenmaker".


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.