Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Ursmarus: toren

Beschermd monument van 28-03-1956 tot heden
ID: 10208   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10208

Besluiten

Parochiekerk Sint-Ursmarus: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1956  ID: 366

Beschrijving

De toren van de Sint-Ursmaruskerk is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Ursmaruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Ursmarus

Hovebroekweg 13A (Kruisem)
De parochiekerk Sint-Ursmarus, teruggaand tot de 12de eeuw, fungeerde als begraafplaats voor de kasteelheren van Nokere. Het interieur van de kerk herbergt een uniek ensemble geschonken door de lokale kasteelheren. Het deels ommuurde en omhaagde voormalig kerkhof omgeeft de kerk.