Gesloten hoeve

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Roosdaal
Deelgemeente Borchtlombeek
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 12 (Roosdaal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23097/108.1
  • 4.01/23097/126.1
  • OB001623

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve

Kerkplein 12, Roosdaal (Vlaams-Brabant)

Hoeve opklimmend tot de 18de eeuw, boerenburgerhuis met in het verlengde L-vormige stallen geaccentueerd door de afgeronde lijn aan de straatzijde en een schuur.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gesloten hoeve te Borchtlombeek (Roosdaal) is beschermd als monument.

Waarden

De vierkantshoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: imposant, straatbelijnend en door proporties en volumespel de dorpskern determinerend, minstens tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmende semi-gesloten vierkanthoeve, ingeplant vlak tegenover de kerk, op de zuidgrens van het beemdengebied langsheen de Lombeek. Architecturaal wordt het deels witgeschilderde bakstenen complex met pannen zadeldaken en bestaande uit een L-vormig, eenlaags woonhuis, twee stalvleugels, overdekte poortingang en tweebeukige langsschuur gekarakteriseerd door een sobere baksteenarchitectuur met minimaal gebruik van natuursteen uit het derde kwart van de 18de eeuw met deels vernieuwd parement en muuropeningen uit de 19de eeuw. Karakteriserend voor de 18de-eeuwse bouwfase zijn naast de bewaarde structuur van moerbalken en kapspanten, de beluikte en/of van diefijzers voorziene lichtgetoogde vensters met omlijsting in gesinterde baksteen, de fraai geprofileerde daklijstbalkjes, de beluikte houten getraliede vensterkozijnen in de stalvleugel en een decoratief uitgewerkt traliewerk in een keldergat.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.